Københavns amtsrådskreds

I Trap 5 gives ingen selvstændig beskrivelse af Københavns amts to amtsrådskredse, der således udelukkende har betydning for stoffets disponering.

Københavns amtsrådskreds beskrives derfor udtømmende ved beskrivelsen af kredsens to herreder samt de sogne, sognekommuner og øer, der findes herindenfor.

REDIGERET AF HARALD JØRGENSEN