Om Trap 5

Kabinetssekretær J.P. Trap udgav i årene 1856 til 1860 første udgave af Statistisk-topographisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark. Siden har værket været kendt og elsket som Trap: Danmark.

Den 5. og seneste udgave udkom fra 1953 til 1972. Den rummer den hidtil mest komplette og præcise beskrivelse af Danmark og dets landskaber, byer, historie, natur, kultur og institutioner.

Værket har siden da været hovedværket i dansk topografisk beskrivelse.

For hvert eneste af de 1.791 sogne, 153 herreder, 86 købstæder, 23 amter og 5 landsdele, der beskrives i Trap Danmark, findes der en rigdom af oplysninger om landskabets tilblivelse, kirker, landsbyer, herregårde, skove, oldtidsminder, monumenter, lokalhistorie, markante personer og meget, meget mere.

Trap 5 blev skrevet over en periode på ca. 20 år. Undervejs ændrede man den administrative inddeling af landet. Trap 5-redaktionen fastholdt dog den opdeling, der forelå, da man udgav det første bind i 1953. Digitaliseringen af bogværket afspejler dette valg.

Trap 5 online gør bogværkets righoldige viden tilgængelig på måder, der havde været oplagte, hvis man havde haft vore dages digitale værktøjer til sin rådighed, da værket blev skabt.

Det har været projektets intention at skabe en loyal gengivelse af Trap 5. Denne ambitionen har betydet, at vi har rettet de fejl, den oprindelige redaktion har anført, men ikke rettet fejl, der er fundet efter den oprindelige redaktions slutning. Af samme årsag har vi heller ikke beriget værket med ny viden; der er tale om en loyal gengivelse – ikke en revideret udgave.

I forlængelse heraf vil nyere ændringer til de administrative opdelinger af landet heller ikke fremgå af kortet i Trap 5 online, ligesom det digitale Trap 5-kort viser samtidens kystlinje, ikke nutidens. Derfor vil man på nutidens skærmkort kunne finde områder, der ikke er dækket af Trap 5-kortet.

Find vej

Med digitaliseringen af Trap 5 har vi skabt helt nye måder at tilgå indholdet på. Du kan navigere i indholdet på samme måde som i bogværket, bind for bind, eller ved at slå op i værkets registre. Du kan også fra forsiden vælge, hvilket bind og hvilken side du vil navigere til og blive ført direkte derhen.

Du kan også søge i alt indholdet fra søgefeltet på forsiden, ikke så forskelligt fra en Google-søgning.

Fra de digitale kort kan du navigere direkte til beskrivelserne af de enkelte amter, købstæder, herreder og sogne ved at klikke på et område på kortet.

Trap 5 online følger den trykte udgaves opbygning. Det vil sige, at man direkte fra forsiden kan gå videre til de amter, der beskrives i de enkelte bind, og at man kan bladre sig gennem stoffet på samme måde, som man kan i en bog.

Fra forsiden klikker du dig ind på det enkelte amt. Derfra kan du læse dig dybere ned i strukturen mod det enkelte sogn.

De mindste tekstenheder i Trap 5 er sognet og købstaden. Fra sognet eller købstaden kan du bevæge dig op til niveauerne herred, amt og landsdel. Du kan også bladre frem eller tilbage for at komme til den beskrivelse, der i det trykte værk findes umiddelbart før eller efter den aktuelle.

På den enkelte side har du en række hjælpeværktøjer til rådighed: lister over værkets redaktionelle forkortelser og symboler, forkortelser for anvendt litteratur samt en fortegnelse over værkets bidragydere.

Vil du søge efter konkrete ord eller tekstpassager i selve sidens indhold, kan du benytte ctrl+f på en pc eller cmd+f på et mac-tastatur til at få ordene fremhævet i teksten.

I modsætning til beskrivelsen af det øvrige Danmark er Trap 5’s afsnit om København disponeret tematisk. Det afspejles også i strukturen på Trap 5 online. Her vil du – som i bogen – finde de tre bind om Storkøbenhavn opdelt i kapitler.

Trap 5

Portrætter

Jens Peter Trap

født 19. september 1810 – 21. januar 1885

Povl Engelstoft

født 4. oktober 1876 – 9. juni 1961

Therkel Mathiassen

født 5. september 1892 – 14. marts 1967

Digitaliseringen af Trap 5

Digitaliseringen af Trap Danmark 5. udgave er gennemført inden for rammerne af projektet Trap Danmark 6. udgave 2014 – 2020. Projektet har fået økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond.

Materialet er ikke rettighedsfrit og må ikke anvendes uden for dette website.

Selve digitaliseringen er gennemført af firmaet Phi Business Solutions, 98 – 99, Sub City Centre, Sector 34A Chandigarh 160022, Indien, i samarbejde med firmaet PRUNEAU

Webudvikling og -design: Lisa Risager og Tom Risager, stickleback.dk

Datamodel og XML-opmærkning: Marie Bilde Rasmussen, firmaet PRUNEAU, pruneau.dk

Søgemaskine og billedhåndtering: Kristian Andreasen, stud. IT

Interaktivt historisk kort og mapning af administrative enheder: Hélène Draux, Post doc. Geografi (KU)

Billedhosting: Scanpix