(II) Kirker, kultur og sociale forhold

I Trap 5 strækker beskrivelsen af Storkøbenhavn sig over tre bind. Beskrivelsen er disponeret tematisk, i modsætning til resten af værket, der er disponeret efter den geografisk-administrative inddeling af Danmark.

Anden del af Trap 5’s beskrivelse af Storkøbenhavn findes i bind 3: Storkøbenhavn II, og handler om kirker, kultur og sociale forhold. Den falder i seks kapitler.