(I) Befolkning, erhverv og trafik

I Trap 5 strækker beskrivelsen af Storkøbenhavn sig over tre bind. Beskrivelsen er disponeret tematisk, i modsætning til resten af værket, der er disponeret efter den geografisk-administrative inddeling af Danmark.

Første del af Trap 5’s beskrivelse af Storkøbenhavn findes i bind 2: Storkøbenhavn I, og handler om befolkning, erhverv og trafik. Den falder i fire kapitler.