Medarbejdere

A. C. Højberg-Christensen
undervisningsinspektør, dr. phil.
A. C. Lessow
skolekonsulent Åbenrå
A. Davidsen, v. C. Lisse [Da (CL)]
A. Escher [AE]
lektor, dr. sc.
A. Espegaard
lektor, cand. mag. Esbjerg
A. F. Blomberg [AFB]
lektor, cand. mag.
A. Folmann
skoleleder Åbenrå
A. J. Arnskov [AJA]
kontorchef
A. Jespersen [AJ]
civilingeniør
A. Kiilerich [AK]
lektor, mag. scient.
A. Kofod Larsen [AKL]
redaktør
A. Lindegaard Hansen
inspektør, cand. jur.
A. Lütken
bygningsinspektør Skjern
A. Mortensen [M]
distriktschef
A. Mortensen [AM]
havneingeniør
A. Rosenkrantz [AR-z]
professor, dr. phil.
A. Skovby
ritmester Århus
A. W. Matthiessen
havnefoged Åbenrå
A. Weidick [AW]
amanuensis, dr. phil.
A. Worm
fængselsinspektør
Adam Christensen [AC]
arkitekt
Aksel Milthers
professor
Aksel Skov [ASk]
arkitekt, m.a.a. Århus
Alfred Jeppesen
overlærer
Allan Jensen [AJ]
stud. mag.
Anders Bjerre [AB]
museumsforvalter Gl. Estrup
Arne Hoff
museumsdirektør, dr. phil.
Arne Krog
afdelingschef, cand. jur.
Arne Larsen [AL]
lektor, cand. mag.
Arne Sundbo
borgmester
Arthur Fang
direktør
August Roesen
departementchef, cand. jur.
Axel Bolvig [AB]
stud. mag.
Axel Holm
kontorchef, cand. polit.
Axel Rude [AR]
redaktør Vejle
Axel Schou [AS]
professor, dr. phil.
Axel Steensberg [ASt]
overinspektør, professor, dr. phil.
Aage Bonde [AaBo]
overbibliotekar Viborg
Aage Davidsen [Da]
lektor, cand. mag.
Aage Hendrup
havnedirektør, cand. jur.
Aage Houken [AaH]
lektor, cand. mag.
Aage R. Angelo
direktør, dr. techn.
Aage Roussell [AaR]
overinspektør, arkitekt, dr. phil.
Aage Aagesen [AaAa]
docent, dr. phil.
B. Billund
arkitekt, m.a.a. Fredericia
B. T. Holm
Holstebro
B. Windley [BW]
lektor, Bh. D.
Bent Christensen
sekretær, cand. jur.
Bent Valeur [BV]
adjunkt, cand. mag. Tønder
Bernhard Larsen
bibliotekar Ikast
Bjørn Hanssen [BH]
redaktør Åbenrå
Bo Christensen [BC]
lærerkonsulent
Bredo L. Grandjean
kunsthistoriker
Børge Fristrup [BF]
afdelingsleder, cand. mag.
Børge Schmidt
borgmester
C. G. Schultz [CGS]
museinspektør
C. L. Christensen
rektor, cand. mag. Herning
C. L. Vebæk [CLV]
museumsinspektør, cand. mag.
C. Lindberg Nielsen [LN]
landsarkivar, cand. mag.
C. M. Smidt
arkitekt
C. Rise Hansen [CRH]
overarkivar, cand. mag.
C. Willum Hansen [CWH]
rektør, cand. mag.
Carl Jørgensen [CJ]
adjunkt, cand mag. Viborg
Carl Thomsen
stadsbibliotekar
Chr. Berthelsen [CB]
skoledirektør
Chr. F. Kisum
sekretær i atomenergikommissionen, cand. jur.
Chr. Lisse [CL]
ordbogsredaktør, amanuensis, cand. mag.
Chr. Matras [CM]
professor, dr. phil.
Chr. Vibe [CV]
docent, dr. phil.
Dan Jørgensen
distriktsingeniør, cand. polyt. Åbenrå
David Bridgwater [DB]
dr. phil.
Dyveke Helsted [DH]
museumsdirektør, mag. art.
E. Kroman [EK]
overarkivar, dr. phil.
E. P. Ruby
stadsskoledirektør Holstebro
E. Aaberg
politikommissær.
Eigil Thrane
kontorchef, cand. jur.
Einar Andersen [EA]
direktør, professor, dr. phil.
Einar Storgaard [ESt]
universitetslektor, cand. mag.
Einer Rasmussen
kontorchef, cand. jur.
Ejnar Davidsen [ED]
grosserer
Ejnar Jensen
sekretariatschef, cand. jur.
Ejnar Nielsen
sporvejsdirektør, cand. polit.
Ejner Johansson
mag. art.
Elisabeth Kjølseth
bibliotekar Grenå
Elna Møller [EIM]
arkitekt
Elna Møller [ElM]
arkitekt
Else Fog
frue Mariager
Else Roesdal
cand. art.
Emanuel Sejr [EmS]
fhv. overbibliotekar, dr. phil. Århus
Erik Dreyer
departementchef, cand. jur.
Erik Haugbølle
kommunaldirektør Åbenrå
Erik Hesselbjerg [EHe]
departementschef, cand. jur.
Erik Holtved [EHo]
professor, dr. phil.
Erik Horskjær [EH]
redaktør
Erik Lund
rektor, cand. mag. Fredericia
Erik Moltke [EM]
redaktør, dr. phil.
Erik Skov [ES]
museumsinspektør, cand. mag.
Erik Thorn [ET]
direktør
Ester Andersen [EsA]
arkitekt
F. A. Fjellerup [FAF]
kontorchef, cand. polit.
F. V. Nielsen [FVN]
stationsforstander.
Finn Gad [FG]
lektor, cand. mag.
Flemming Jerk [FlJ]
arkivar
Fr. Mørck
socialinspektør Åbenrå
Frank Jørgensen [FJ]
arkivar, cand. mag.
Frantz W. Wendt [FWW]
direktør, cand. mag.
Frederik Nielsen [FN]
radiochef, skoleinspektør
G. Auring
overbibliotekar, cand. mag. Åbenrå
G. Sandfeld [GS]
lektor, cand. mag. Struer.
Gedske Jacobsen
skoleleder Åbenrå.
Georg Buchreitz
rektor, cand. mag. Åbenrå
Georg Galster [Ga]
fhv. overinspektør, dr. phil.
Gerda Gram [GG]
stud. mag.
Gudmund Boesen [GB]
museumsinspektør, cand. mag.
Gudrun Ebbesen [GE]
frue, cand. mag.
Gunnar Olsen [GO]
landsarkivar, dr. phil.
H. A. Johansen
lektor, cand. mag. Ribe
H. Alois Widmer
overlæge Horsens
H. Balle [HB-e]
provst
H. Ballund Jensen [BJ]
sparekassebogholder Viborg
H. Bjørnsholt
oberstløjtnant Åbenrå
H. C. Christiansen [HCC]
direktør, lic. merc.
H. C. Hansen [HCH]
fuldmægtig Silkeborg
H. D. Joensen [HDJ]
landslæge, dr. med.
H. H. Engqvist [HHE]
arkitekt, m.a.a.
H. H. Worsøe [HW]
arkivar, cand. mag. Åbenrå.
H. Hertig [HH]
rektor, cand. mag.
H. K. Hein
provst Grenå
H. Morell Jørgensen [HMJ]
redaktør Hobro
H. Schack [HSch]
arkitekt Randers
H. Tage Nielsen
lærer Gråsten
H. V. Gregersen [Gg]
seminarieadjunkt, cand. mag. Haderslev
H. V. Rygner [HVR]
stadsingeniør, cand. polyt.
H. Westenholz [Wz]
oberstløjtnant
H. Winther [HWi]
direktør, cand. polyt.
Hans Lassen [HL]
museumsinspektør, mag. art.
Hans Neumann [HN]
museumsinspektør, cand. mag.
Hans Stiesdal [HS]
museumsinspektør, cand. mag.
Hans Westermann [HWe]
bibliotekar
Harald Jørgensen [HJ]
overarkivar, landsarkivar, dr. phil.
Harald Langberg [L]
overinspektør, mag. art.
Harald Skodshøj
redaktør
Harald Skodshøj [HSk]
redaktør
Helge Søgaard
bibliotekar, museumsdirektør, dr. phil. Århus.
Helle Linde [HL]
arkivar, cand. mag. Viborg
Henning Brøndsted [HBr]
landsdommer
Henning Heilesen [HennH]
arkivar, cand. mag. Åbenrå
Henning Høirup
biskop, domprovst, dr. theol. Viborg.
Henrik Møller
lærer
Henry Bruun [HB]
overarkivar, cand. mag.
Hj. Thomsen [HT]
skoledirektør
Hj. Thomsen Støtt [HjThSt]
murermester
Holger Ærsøe
kontorchef
Hugo Matthiessen [HM]
museumsinspektør, mag. art.
Ib Friis Fischer
kontorchef, cand. oecon. Randers
Ib Magnussen
overbibliotekar Århus
Inge Mejer Antonsen
mag. art.
Ingolf Sestoft [IS]
statsmeteorolog, cand. mag.
Ingrid Vig Jensen
overbibliotekar Esbjerg
Ingvard Arent [Ia]
fhv. borgmester Fredericia
J. Ahl-Nielsen
direktør
J. Allaart [JA]
Dr.
J. Balslev Jørgensen [JBJ]
overlæge, dr. med.
J. Bent Sørensen
forstander Ladelund
J. Boisen Schmidt [JBS]
stadsarkivar, cand. mag.
J. C. Krogh
lærer, museumsforstander Skive
J. Dalgaard-Knudsen [JD-K]
borgmester, landsretssagfører Ringkøbing
J. Gregersen
viceskoleinspektør
J. Jeppesen
viceskoledirektør
J. Joensen [JJ-n]
vicebiskop
J. Kousgård Sørensen [JKS]
professor, dr. phil.
J. Olsen
toldforvalter Åbenrå
J. P. Caspersen
amtskontorchef, cand. jur. Åbenrå
J. P. Langdal [JPL]
fhv. byrådssekretær, cand.jur. Horsens
J. P. Møller
stadsingeniør Randers
J. Søndergaard Jacobsen [JSJ]
lærer Nørre Nissum
J. Th. Arnfred
højskoleforstander, civilingeniør Askov
J. Tyge Møller [JTM]
lektor, dr. phil.
J. Villumsen
seminarielærer Jelling
J. W. Gordon Norrie
kaptajn
Jacob Sv. Joensen [JSvJ]
afdelingsleder, mag. scient.
Jan Steenberg [JSt]
dr. phil.
Jan Zibrandtsen
kunsthistoriker, museumsdirektør
Jasper Joensen [JaJ]
bibliotekar
Jens Ahm
rektør, cand. mag. Esbjerg
Jens Fynbo [JF]
kontorchef
Jens Holmgaard [JH]
arkivar, cand. mag.
Jens J. Lund [JJL]
direktør, cand. merc.
Jens Rosing [JRO]
forfatter
Jens S. Fabricius [JSF]
amanuensis, cand. mag.
Jóannes Rasmussen [JR]
afdelingsgeolog, mag. scient.
Joen Davidsen [JD-n]
lærer
Johan Djurhuus [JD]
kontorchef
Johan Hvidtfeldt [JHv]
rigsarkivar, dr. phil.
Johan Jørgensen [JJ]
arkivar, mag. art.
Jóhannes Jóhansen [JóJ]
cand. mag.
Johs. A. Jensen [JAJ]
redaktør Varde
Johs. E. Tang Kristensen [JETK]
overbibliotekar
Johs. Hertz
arkitekt
Johs. Studstrup [St]
direktør
Jørgen A. Poulsen
direktør Åbenrå
Jørgen Paulsen
museumsdirektør, cand. mag.
Jørgen Slettebo [JS]
museumsinspektør, cand. mag. Sønderborg
Jørgen Steen Jensen [JStJ]
museumsinspektør, cand. art.
K. A. Flade [KAF]
arkitekt Åbenrå
K. Blemsted [Bl]
lektor, cand. mag.
K. Ellitsgaard-Rasmussen [KE-R]
direktør, mag. scient.
K. J. Kofoed
gasværksbestyrer Esbjerg
K. Marius Jensen [KMJ]
universitetslektor, cand. mag.
K. P. Nielsen
sygehusinspektør Holstebro
K. Aa. Bøye Larsen [BL]
civilingeniør
Kaj Birket-Smith [KB-S]
overinspektør, dr. phil. & scient.
Kaj Storm
inspektør, cand. jur. Århus.
Karsten Hoydal [KHo]
laboratorieforstander, lic. agro.
Keld Milthers
statsgeolog, dr. phil.
Kirsten Weber-Andersen [We]
bibliotekar, mag. art.
Kjeld Elkjær [KjE]
bibliotekar Århus
Kjeld Hansen [KH]
cand. mag.
Kjeld Johansen
direktør, cand. polit.
Kjeld Olsen [KjO]
kontorchef, cand. polit. Randers
Knud Jakobsen [KJ]
amanuensis, cand. mag.
Knud Krogh [KK]
arkitekt
Knud Prange [KP]
arkivar, mag. art.
Kr. Værnfelt [V]
skoleinspektør
Kristian Antonsen
universitetslektor, dr. phil.
L. Andreasen
havneingeniør Horsens
Louis A. Jensen [LAJ]
fåreavlsbestyrer
M. Helmsdal [MHe]
landsingeniør
M. Hoff
adjunkt, cand. mag.
M. Højgaard
mag. art.
M. K. Zahrtmann, v. Th. Lind [Za(ThL)]
M. Mackeprang [MM]
museumsdirektør, dr. phil.
M. Wahl [MWa]
rigsombudsmand
M. Walther [MW]
seminarielærer, cand. mag.
M. Windfeld Jensen
afdelingsarkitekt Esbjerg
Magnus Jensen [MJ]
vicedirektør
Marguerite Engberg
frue
Marianne Brøns [MaB]
museumsassistent
Michael Hertz [MH]
arkivar, cand. mag.
Minna Heimbürger
museumsdirektør Århus
Mogens Bencard [MB]
museumsinspektør, mag. art. Ribe
Mogens Høst-Madsen
afdelingsingeniør, cand. polyt. Viborg
N. Brammer
kommandørkaptajn Århus
N. Damgaard Andersen
direktør, civilingeniør Horsens
N. Gjesing [NGj]
overlærer Skanderborg
N. P. Andersen
skoledirektør Esbjerg
Nic. Plum
direktør, dr. med. vetr.
Niels Friis
redaktør.
Niels Henriksen [NH]
mag. scient.
Niels Jessen
museumsinspektør, cand. mag.
Niels Nielsen [NN]
professor, dr. phil.
Niels Thomsen
leder af Dansk Pressemuseum Århus
Niels Thomsen
snedkermester Esbjerg
O. Biilmann [OB]
seminarieadjunkt, cand. mag.
O. Clausen Nielsen [OCN]
sparekassedirektør Ribe
O. Himmelstrup [OH]
bygningsinspektør
O. R. Larsen
toldinspektør
O. Willumsgaard [OW]
postmester
Olaf Olsen [OO]
museumsinspektør, professor, dr. phil., cand. mag.
Olaf Waage
universitetssekretær, cand. mag.
Olav Christensen [OC]
ekspeditionssekretær Haderslev
Ole Klindt-Jensen
professor, dr. phil. Århus
Oluf Friis [OF]
professor, dr. phil.
Oscar Marseen
museumsinspektør.
Osvald Larsen
direktør for handelsskoleundervisningen
Otto Espen-Petersen [E-P]
overbibliotekar
Otto Jensen [OJ]
kontorchef, cand. jur.
Otto Langballe
arkitekt
Otto Norn [ON]
museumsinspektør, professor, dr. phil.
P. C. V. Jacobsen
stationsforstander Esbjerg
P. Høeg Albrethsen
kontorchef, cand. polit.
P. Knudsen
forstander Fredericia
P. Munk-Poulsen [PM-P]
skoledirektør, fhv. borgmester Herning
P. Smed
driftsdirektør, cand. polyt. Herning
P. V. Hammershøy
generalmajor
P. v. Spreckelsen [PvSpr]
kontorchef, cand. jur. Randers
Palle B. Jagd
direktør, oberstløjtnant
Palle Birkelund
Rigsbibliotekar, cand. jur.
Paul Jørgensen
sygehusinspektør Åbenrå
Peer Mortensen
pressechef.
Peter Kjøller [PK]
ekspeditionssekretær, forstkandidat
Peter Kr. Iversen [PKI]
landsarkivar, cand. mag. Åbenrå
Peter Pedersen
sognepræst Rinkenæs
Peter Riismøller [R-r]
museumsdirektør, cand. mag.
Peter Skautrup [PSk]
professor, dr. phil. Århus
Pie Barfod [PBa]
økonomisk-statistisk konsulent, cand. polit.
Poul Bjerge [PB]
planteavlskonsulent, skovfoged
Poul Erik Nielsen [PEN]
sekretær, cand. oecon. Esbjerg
Poul Jørgensen
universitetssekretær, cand. jur. Århus
Poul L. Guttesen [PLG]
stadsingeniør
Poul Nørding
hospitalsforstander, cand. jur. Horsens
Poul Nørgaard [Ng]
lektør, cand. mag.
Poul Nørgaard, v. C. Lisse [Ng (CL)]
Poul Vedel
stadsingeniør, cand polyt.
Povl Engelstoft [PE]
redaktør, cand. mag.
Preben Kirkegaard
rektor, cand. mag.
R. Oppermann
præst Horsens
Rigmor Skade [RS]
kontorchef, cand. polit.
Robert Neiiendam
museumsleder, dr. phil.
Robert Petersen [RP]
mag. art.
Rolf Guttesen [RG]
stud. scient.
Rud. Conrad
socialdirektør, cand. jur.
Rudolf Stehr
sekretær Åbenrå
S. A. Jensen
politiassistent Ebeltoft
S. C. Strøyberg [SCS]
apoteker.
S. E. Rasmussen [SER]
domprovst
S. L. Tuxen [SLT]
afdelingsleder, dr. phil.
S. P. Hansen
stadsskoleinspektør Åbenrå
Sigmund í Dali [SíD]
geodætassistent
Signe Prytz [SP]
forstanderinde, dr. phil.
Sigrid Engelstoft
frue
Sigurd Jensen [SJ]
stadsarkivar, dr. phil.
Sigurd Schoubye
seminarielektor, dr. phil. Tønder
Sigvard Skov [SSk]
museumsinspektør, mag. art. Kolding
Steffen Linvald
museumsinspektør
Stig Bak Jensen [SJ-n]
statsgeolog, cand. mag.
Stig Iuul
professor, dr. jur.
Sv. Thomsen
bibliotekar
Sv. Thorning Christensen
banechef, civilingeniør
Sv. Aa. Horsted [SAH]
fiskeribiolog, cand. mag.
Sv. Aage Bay
lektor, cand. theol. & mag. Horsens
Svend Mogensen
seminarierektor Ribe
Sverri Dahl [SD]
antikvar.
T. C. R. Pulvertaft [CP]
B. A.
Th. Lind [ThL]
lektor, cand. mag.
Theodor Sorgenfrei [TS]
statsgeolog, dr. phil.
Therkel Mathiassen [TM]
overinspektør, dr. phil.
Thorkil Claudi Westh
civilingeniør Tønder
Toke Allingham
overbibliotekar Horsens
Tove Bojesen [TB]
arkitekt
Tyge W. Bøcher [TWB]
professor, dr. phil.
Ulf Zachariasen [UZ]
bibliotekar, mag. art.
Ulla Pedersen
husholdningsinspektør
V. McGregor [VMG]
M. Sc.
V. Rud Nielsen
kirkegårdsinspektør Horsens
Vagn Dybdahl
overarkivar, mag. art. Århus
Vagn Poulsen
museumsdirektør, dr. phil.
Vibeke Michelsen [VM]
museumsinspektør, mag. art.
Victor Hermansen
museumsinspektør, mag. art.
Viggo Bech [VB]
landslæge, dr. med.
Viggo Hansen [VH]
professor, dr. phil.
Viggo Hansen [VK]
afdelingsleder, cand. mag.
Viggo Hauch [VH]
administrationschef, cand. jur.
W. Scheving [WS]
klosterforstander, cand. jur.
William Heinesen [WH]
forfatter
Åge Bredsted
stadsbibliotekar Århus
Åge Nicolaisen
slotsgartner