Kraulshavn

Kraulshavn, grønl. navn Nutârmiut (betyder beboerne af det nye sted) ligger n. f. Upernavik, ad søvejen ca. 170 km derfra på s.siden af halvøen Nûgssuaq nær dens vestligste punkt.

Indbyggere pr. 31/12 1968: 128, deraf 2 f. uden for G. (1965: 108, 1960: 96, 1951: 77). Husstande 1965: 15.

Skolekapel opf. 1937. 1968: 25 elever, der undervistes af 1 kateketskoleuddannet lærer. Mødehus opf. 1966. Sygeplejestation opf. 1949, 6 sengepladser, 1 sygeplejerske og 1 fødselshjælperske. Kommunefoged. Brandstation. Bygdetelestation opret. 1949.

Foreninger. Mødehusforening, fangerforening og Blå Kors.

5 motorbåde under 5 brt. og 10 robåde.

Fangst (stk.):

1952/53

1960/61

1964

1965

1966

1967

Sæler

679

2.311

1.948

1.955

1.844

976

Hvaler

6

2

12

7

23

Hvalrosser

1

1

2

2

1

Ræve

11

13

5

Desuden skydes en enkelt gang en isbjørn.

KGH’s køb af fangstprodukter indbragte fangerne 1967: 65.000 kr. (1966: 106.000 kr., 1960: 67.000 kr.), inklusive lidt indhandling fra Igdlulik.

KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden 1967: 93.000 kr. (1966: 254.000 kr., 1960: 180.000 kr.).

KGH-butik opf. 1942. KGH’s omsætning inden for butikshandelen 1967: 244.000 kr. (1966: 280.000 kr., 1960: 135.000 kr.).