Kuvdlorssuaq

Kuvdlorssuaq (betyder den store tommelfinger) ligger på en ret stor ø ca. 10 km n. f. Holms Ø. Kaldes også Djævelens Tommelfinger efter et fjeld, der set fra v. ligner en knyttet hånd med tommelfingeren strakt lige op. Den nordligste bygd i kommunen. Ad søvejen ca. 270 km fra Upernavik.

Indbyggere pr. 31/12 1968: 186, deraf 1 f. uden for G. (1965: 160, 1960: 151, 1951: 98). Der var 1965 29 husstande.

Skolekapel opf. 1963. 1968: 24 elever, der undervises af 1 lærer m. da. lærereksamen og af 2 timelærere, hvoraf den ene har kateketskoleuddannelse.

Mødehus opf. 1962. Jordemoderbolig opf. 1956. Kommunefoged. Kommunalt værksted opf. 1956. Bygdetelestation opret. 1956.

Foreninger: Mødehusforening, Blå Kors, fangerforening.

3 motorbåde under 5 brt. og 8 robåde.

Fangst (stk.):

1952/53

1960/61

1964

1965

1966

1967

Sæler

2.052

3.508

3.006

2.430

2.984

1.395

Hvaler

10

13

9

11

18

30

Havkale (hajer)

484

352

38

20

32

90

Ræve

3

16

5

1

2

Isbjørne

1

3

6

2

7

KGH’s køb af fangstprodukter indbragte fangerne 1967: 105.000 kr. (1966: 153.000 kr., 1960: 83.000 kr.), inkl. lidt indhandling fra Igdlulik.

KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden 1967: 117.000 kr. (1966: 317.000 kr., 1960: 195.000 kr.).

KGH-butik og pakhus opf. 1954. KGH’s omsætning inden for butikshandelen 1967: 349.000 kr. (1966: 404.000 kr., 1960: 171.000 kr.).

Pie Barfod økonomisk-statistisk konsulent, cand. polit.