Niaqornârssuk

En del af bygderne i Nanortalik kom. er ganske små, under 25 indbyggere. Nedennævnte 9 bygder kan karakteriseres ved, at deres primære erhvervsgrundlag er fåreavl, mens fiskeri og fangst for de fleste kun har sekundær betydning. Der haves kun ufuldstændige oplysninger om fåreholdet på flere af stederne og om fangstens størrelse.

Niaqornârssuk (betyder det aparte hoved(lignende)) ligger ca. 20 km ø. f. Sydprøven på v.siden af fastlandet ud mod Ûnartoq Fjord. Indbyggere pr. 31/12 1968: 6, alle f. i G. (1965: 4, 1960: 5, 1951: 5). 1 fåreholder m. ca. 750 får (1966).