Qaqortukulôq

Ligesom i Nanortalik kom. findes der i Julianehåb kom. en del ganske små bygder – 1968 i alt 14 – m. hver højst 10-15 indbyggere. Deres vigtigste erhverv er fåreavl, medens fangst og fiskeri spiller en underordnet rolle. Der haves ikke oplysninger om fåreholdets størrelse i alle bygder, og ligeledes er oplysningerne om fangsten ufuldstændige. På ikke så få steder er det færinger el. danske, der har slået sig ned som fåreholdere. Fåreavl synes i modsætning til fangst og fiskeri at have interesse for en del tilflyttere.

Kirkeruin – det grønl. navn er Qaqortukulôq (betyder det meget lyse (sted)) – ligger i Qaqortoq Fjord ca. 20 km nø. f. Julianehåb ikke langt fra kirkeruinen Qaqortoq (Hvalsey). Indbyggere s. 404 pr. 31/12 1968: 3, alle f. i G. (1965: 4, 1960: 5, 1955: 5). 1966 var der 1 fåreholder m. knap 900 får.