Qôrnoq

Qôrnoq (betyder snævringen ɔ: smalt sund mellem fjelde) ligger på den nordøstl. pynt af Bjørneø i Godthåbsfjorden ca. 50 km nø. f. Godthåb.

Indbyggere pr. 31/12 1968: 102, deraf 3 f. uden for G. (1965: 151, 1960: 227, 1951: 165). 1965 var der 28 husstande.

Pie Barfod økonomisk-statistisk konsulent, cand. polit.

Kirken er opf. 1916-17 og indv. 21/10 1917. Bygn. er af kampesten m. indvendig bræddebeklædning. Kirken har tårn og klokkehætte på taget, der er belagt m. tagpap. 1 klokke. Bygn. er hvidkalket udvendig og malet m. lys farve indvendig. Kirkerummet har ca. 150 siddepladser, oplyses ved stearinlys og opvarmes ved kulkakkelovn. – Kirkebogen føres i Godthåb.

Den nuv. kirkegård ligger n. f. bygden, anl. ca. 1950. Her er bl.a. begr. kolonibestyreren og folketingsmanden Frederik Lynge, † 1957. Den gl. kgd. er nu opgivet.

Gudrun Ebbesen frue, cand. mag.

Skole opf. 1958, 1968 14 elever, der undervistes af en stud. mag. og af en læser. Kommunal børnehave indr. i gl. skole 1960, 20 børn. Forsamlingshus indr. 1936 i gl. butik fra 1845. Jordemoderbolig opf. 1957. Brandstation opf. 1963. Bygdetelestation opret. 1960. Kommunalt værksted opf. 1955. Idrætsforeningen Qôrnoq. Politimyndigheden varetages af en kommunefoged. Det vigtigste erhverv i bygden er torskefiskeri, mens fangst er af mindre betydning. Der foregår en del renjagt. Også Qôrnoq nød godt af de store torskeforekomster i beg. af 1950’erne. Da de ophørte, har der fra Qôrnoq ligesom fra Kapisigdlit fundet betydelig fraflytning sted. KGH har fiskehus opf. 1953 og tørfiskelade opf. 1924, bådebedding og skonnertbro, længde 6 m. 1968 var der i bygden 1 motorbåd under 5 brt. og 12 robåde med el. uden påhængsmotor.

Indhandling af fisk (tons):

1950

1964

1965

1966

1967

1968

Torsk

263

361

426

387

284

198

Endv. indhandles hellefisk (1968: 14 t, 1967: 16 t).

Fangs t (antal):

1952/53

1960/61

1964

1965

1966

1967

Sæler

116

113

44

47

25

4

Ræve

79

153

61

28

18

65

Rener

100

179

252

278

114

28

Desuden er fanget marsvin og andre hvaler, hvis antal ikke foreligger oplyst.

KGH’s køb af fiske- og fangstprodukter indbragte 1967 188.000 kr., hvoraf fiskeprodukterne udgjorde næsten 98% (1966: 107.000 kr., 1960: 234.000 kr.).

KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden 1967: 231.000 kr. (1966: 499.000 kr., 1960: 659.000 kr.). KGH har butik, opf. 1953, pakhus opf. 1956, KGH’s omsætning inden for butikshandelen 1967: 429.000 kr. (1966: 513.000 kr., 1960: 427.000 kr.).

Pie Barfod økonomisk-statistisk konsulent, cand. polit.

I Qôrnoq fødtes 1889 kolonibestyreren og folketingsmanden Frederik Lynge.

Gudrun Ebbesen frue, cand. mag.