Saputit

En del af bygderne i Nanortalik kom. er ganske små, under 25 indbyggere. Nedennævnte 9 bygder kan karakteriseres ved, at deres primære erhvervsgrundlag er fåreavl, mens fiskeri og fangst for de fleste kun har sekundær betydning. Der haves kun ufuldstændige oplysninger om fåreholdet på flere af stederne og om fangstens størrelse.

Saputit (betyder dæmningerne) ligger i bunden af Tasiussaq Fjord. Indbyggere pr. 31/12 1968: 2, begge f. uden for G. (1965: 2).