Sardlia

Også i Narssaq kom. er der ligesom i Nanortalik og Julianehåb kommuner en del ganske små bygder – 7 i alt ud over de under Qagssiarssuk nævnte – m. under 25 indbyggere, der alle har fåreavl som hovederhverv, medens fangst og fiskeri spiller en underordnet rolle. Oplysninger om fiskeri og fangst og om fåreholdets størrelse er mangelfulde.

Sardlia (betyder dens forreste del) (Itivdliatsiarssuánguaq, betyder en slags overgangssted) ligger på en halvø ca. 10 km sv. f. Narssaq. Indbyggere 1968: 5, alle f. i G., 1 husstand.