Sletten

Sletten (grønl. Angmagssivik, der betyder angmagssat-øsestedet) ligger 19 km nø. f. Sydprøven på ø.siden af Agdluitsoq Fjord.

Indbyggere pr. 31/12 1968: 189, heraf 3 f. uden for G. (1965: 230, 1960: 264, 1951: 273). 1965 var der 59 husstande. Som de ses, er der sket en kraftig fravandring de sen. år.

Pie Barfod økonomisk-statistisk konsulent, cand. polit.

Kirken er indv. 1923, arkt. H. Bojsen-Møller. Bygn., der er af træ, hviler på et synligt fundament af kløvede granitsten. Højt saddeltag beklædt m. spån og m. gennembrudt mønkam. Spir. Klokken er ophængt i en klokkehætte over indgangen. Udvendige trappetrin af kløvede granitsten fører op til forstue. 3 fag vinduer i hver langside. Udvendig er kirken malet rød m. hvide vindskeder, indfatninger og vandbrædder under vinduerne, partiet omkr. indgangsdøren er også malet hvidt; døren er grøn. Væggene i forstuen er malet grønne, i kirkerummet og koret hvide. Inventaret er malet gråt.

Gudrun Ebbesen frue, cand. mag.

Skole opf. 1896, 37 elever, der undervises af 1 lærer m. da. lærereksamen og 1 kateketskoleuddannet lærer. Idrætsforeningen »Narssarmiutaq« (Laplandsværlingen).

s. 387

Kommunalt værksted opf. 1955. Kommunal vandforsyning opret. 1955. Udstedsbrandkorps, 1 pumpe. Bygdetelestation opret. 1963 m. Julianehåb som hovedstation. Politimyndigheden udøves af en kommunefoged, der foruden Sletten har Qagdlumiut under sig.

Det vigtigste erhverv i bygden er fiskeri, mens fangsten i forhold hertil spiller en underordnet rolle. Der drives også lidt fåreavl. 1966 var der 5 fåreholdere m. ca. 550 får. Der er anløbsbro, længde 8 m. Fiskehus opf. 1949. Tørfiskelade. 1968 fandtes i bygden 1 båd ml. 5 og 20 brt., 3 motorbåde under 5 brt. og 44 robåde med el. uden påhængsmotor.

Indhandling af fisk (tons):

1950

1964

1965

1966

1967

1968

Torsk

379

386

406

333

362

311

Ud over torsk indhandles lidt hellefisk (1968: 13 t, 1967: 9 t) og laks (1968: 1 t, 1967: 3 t).

Fangst (stk.):

1952/53

1960/61

1964

1965

1966

1967

Sæler

183

83

106

140

112

120

Ræve

16

34

33

33

43

39

KGH’s køb af fiske- og fangstprodukter beløb sig 1967 til 132.000 kr., hvoraf ca. 95% stammede fra fiskeprodukter, (1966: 136.000 kr., 1960: 350.000 kr.). Fåreavlsprodukter indbragte 1967 6.000 kr. (1966: 2.000 kr., 1960: 2.000 kr.).

KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden var 1967 264.000 kr. (1966: 276.000 kr., 1960: 470.000 kr.).

KGH har butik opf. 1922, pakhus opf. 1921. Omsætning inden for butikshandelen 1967: 576.000 kr. (1966: 512.000 kr., 1960: 509.000 kr.).