Tasiussaq

Tasiussaq (betyder den indsølignende bugt) ligger på v.spidsen af den nordl. del af en stor ø 71 km n. f. Upernavik.

Indbyggere pr. 31/12 1968: 147, alle f. i G. (1965: 146, 1960: 121, 1951: 118). Antal husstande 1965: 26.

Skolekapel opf. 1937. 30 elever, der 1968 undervistes af 1 kateketskoleuddannet lærer. Jordemoderbolig opf. 1964. Kommunefoged. Bygdetelestation opf. 1958.

Foreninger. Fangerforening, Blå Kors.

Der findes 9 motorbåde under 5 brt. og 20 robåde.

Fangst (stk.):

1952/53

1960/61

1964

1965

1966

1967

Sæler

1.858

2.266

2.726

1.850

2.113

922

Hvaler

5

1

6

3

1

7

Hvalrosser

8

3

2

1

Havkale (hajer)

373

213

35

136

Ræve

1

4

4

4

2

Fiskeriet er næsten uden betydning, 1967 indhandledes kun 1 t havkat.

KGH’s køb af fangst- og fiskeprodukter indbragte 1967: 90.000 kr. (1966: 188.000 kr., 1960: 78.000 kr.), hvori indgår indhandling fra Nutârmiut, Ikerasârssuk og Kûk.

KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden 1967: 117.000 kr. (1966: 389.000 kr., 1960: 208.000 kr.).

KGH-butik. KGH’s omsætning inden for butikshandelen 1967: 372.000 kr. (1965: 401.000 kr., 1960: 170.000 kr.).