Elduvík sogn

(Eldevig sogn). Egen kommune. Ligger ø. f. Funningsfjørður. Mod ø. grænser det op til Oyndarfjørður so. langs en linje gående fra Skar°il i n. over Lyngstúgva og de højeste punkter af højderyggen, der strækker sig s.over, til Fjarðará og Vesturdalsá i dalen Millum Fjarða. S. f. Fjarðará ligger Skáli so. V.for grænser det op til Funningur so. langs Vesturdalsá. Kysterne er udformet som jævne skråninger m. ca. 40 m høje kystklinter ved Elduvíksnes og n. f. dette. En undtagelse er kysten ved bygden, der er en lav klippekyst. Fra Funningsfjørður og Vesturdalsá skråner terrænet jævnt stærkt op mod Múlatindur (788 m) i s. og det langstrakte Hægsta Fjall (721 m), der strækker sig mod n. til kysten ved Elduvík. Ml. disse to tinder skærer en smal dal sig ind, den fortsætter mod n. til bygden. Ø. f. denne dal stiger terrænet op mod højderyggen, som danner grænsen til Oyndarfjørður so. Den førnævnte dal er sumpet, og gennem den løber Stórá ud mod Elduvík. Bláhamarsskarðsá løber ud mod v. til Funningsfjørður. Bygden Elduvík ligger som to klynger på hver sin side af Stórá.

Rolf Guttesen stud. scient.

(Kort).

Areal: 1650 ha. –Folketal: 1966: 137, fordelt på 27 husstande; 1960: 143, der var således fordelt efter erhverv: fiskeri, landbr. m.v. 69, håndv. og industri 30, handel og omsætning 7, transport 9, administration og liberale erhverv 2, andet og uangivet erhverv 5, formue, understøttelse m.v. 21. – Høst af kartofler: 86 tdr. – Kreaturhold: 20 stk. hornkv., heraf 12 køer, 939 får.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet bygderne: Elduvík (da. Eldevig, 1350-1400 j Elldivik, 1584 Elleuig), 1966: 57 indb., m. kirke, skole (opf. 1885), købmandsforretning, primitive landingsforhold m. anlægsmulighed for mindre fartøjer, telf.central, elektricitet fra S.E.V., kombineret vand- og maskinkraft, ingen vejforb.; Funningsfjørður (da. Fundingsbotn), 1966: 80 indb., m. købmandshandel, anlægsbro, elektricitet fra S.E.V., kombineret vand- og maskinkraft.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Kirken i Elduvík er opf. 1951 (indv. 14/10 1951) af træ på kampestensgrund (arkt. H. C. W. Tórgarð, Tórshavn). Udvendig malet. Indvendig malet træpanel.

I en høj kaldet Álvheyggjur skal if. sagn en mand være begr. i et skib.

I bygden Elduvík var et bønhús i middelalderen.

Ved Elduvík på fjeldene Skarðatindur og Fatanøv omtales småhuse, der har været brugt som tilflugtssteder.

Sverri Dahl antikvar.