Nordgrønland

Landsdelen Nordg. begrænses mod v. og n. af Baffin Bugt, Nares Stræde (Smith Sund, Kane Bassin, Kennedy Kanal, Hall Bassin, Robeson Kanal) og Polhavet (Lincoln Hav og Wandel Hav). Mod s. dannes grænsen af de angivne grænser for henholdsvis Vestg. og Østg.

I Nordg. findes Jordens nordligste beboede områder. Gennemsnitstemperaturen ligger for månederne okt. til maj under frysepunktet. Der er i de nordligste egne mørketid 4-5 mdr. af året og midnatsol i lige så lang tid. Her ligger grænsen for menneskelig eksistens, og før kolonisationen har der derfor – hyppigere end andre steder i G. – været perioder, hvor utilstrækkelige fangstmuligheder medførte hungersnød med efterfølgende decimering af befolkningen.

Pie Barfod økonomisk-statistisk konsulent, cand. polit.