Alsted herred

Købstad: Sorø (se s. 625). Sognene: Pedersborg, Lynge, Vester Broby, Alsted, Fjenneslev, Slaglille, Bjernede, Munke Bjergby, Bromme, Gyrstinge, Kirke Flinterup, Stenmagle.

Alsted herred er det mellemste nordlige i Sorø amt. Det strækker sig i n.-s. fra Halleby å til Suså og Tystrup sø og i ø.-v. fra Gyrstinge sø og Fjenneslev til skovene v.f. Sorø.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1610

1610

Herredets areal udgjorde 1951 (inkl. Sorø) 23.833 ha; deraf var 16.694 landbrugsareal, 147 ha gartnerier og frugtplantager, 3564 ha skove og plantager (inkl. småplantninger og læplantninger), 545 ha bebygget grund og gårdsplads, 591 ha private haver, 691 ha gader, veje, jernbaner, hegn olgn, 70 ha byggegrund, sportspladser, kirkegårde m.v., 618 ha tørvemoser, 17 ha heder, klitter, sumpe olgn. og 896 ha vandarealer.

Folketallet var (inkl. Sorø) 7/11 1950: 17.953 indb. fordelt på 5419 husstande. (1801: 6891, 1850: 11.245, 1901: 14.083, 1930: 17.307).

Kreaturholdet var i juli 1952 (inkl. Sorø): 2494 heste, 15.647 stk. hornkvæg (heraf 8628 malkekøer), 27.330 svin og 155.868 høns.

Alsted hrd. udgør sa.m. Ringsted hrd. samt Kindertofte so. i Slagelse hrd. eet provsti med 20 pastorater.

Sorø købstads landdistrikt, der indlemmedes i Sorø købstad 1/4 1950, var tidl. en selvstændig sognekommune i Alsted hrd.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Alsted hrd. (i ValdJb. Alextathaheret og Alæstatheret) hørte i middelalderen til Sjællands Medelsyssel; lå en tid under Vordingborg len, derefter en tid under Sorø kloster, og siden under Roskildegårds len; fra 1660 udgjorde det det gl. Sorø amt, 1748 kom det under de forenede Sorø-Ringsted amter, indtil det 1798 sammenlagdes med de andre amter til det nuv. Sorø amt (se videre s. 624).

Gunnar Olsen landsarkivar, dr. phil.

Litt.: AarbSorø. 1922, 35–49. Th. Gravlund. Herredsbogen. I. 1926. 17–24. Johs. C. Jessen. Alsted og Ringsted Herreders Skolehistorie indtil 1830. 1945.