Bårse herred

Købstæder: Præstø (s. 37) og Vordingborg (s. 83). Sognene: Præstø landdistrikt, Everdrup, Snesere, Bårse, Beldringe, Skibinge, Jungshoved, Allerslev, Udby, Ørslev, Øster Egesborg, Mern, Kalvehave.

Bårse herred er det sydøstligste på Sjælland og strækker sig i n.-s. fra det store højdeparti ved Everdrup til Sjællands s.kyst og i ø.-v. fra Østersøen til vandskellet mellem dette farvand og Smålandshavet. Til hrd. hører også den lange, smalle halvø Knudshoved odde; endv. øerne Masnedø med Kalvø, Lilleø, Tærø og Langø, alle i farvandet ml. Ulvsund og Vordingborg bugt, samt den ubeboede ø Degneholm (Danmarks Holm) i Østersøen.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1648

1648

Herredets areal udgjorde 1951 (inkl. købstæder) 34.399 ha; deraf var 24.552 ha landbrugsareal, 294 ha gartnerier og frugtplantager, 5426 ha skove og plantager (inkl. småplantninger og læplantninger), 741 ha bebygget grund og gårdsplads, 1401 ha private haver, 993 ha gader, veje, jernbaner, hegn olgn., 479 ha byggegrunde, sportspladser, kirkegårde m.v., 318 ha tørvemoser, 20 ha heder, klitter, sumpe olgn. og 175 ha vandarealer. – Folketallet var 7/11 1950 (inkl. købstæder): 28.338 indb. fordelt på 8306 husstande. (1801: 11.879, 1850: 18.205, 1901: 22.976, 1930: 26.793). – Kreaturholdet var i juli 1953: 3362 heste, 21.767 stk. hornkvæg (heraf 11.697 malkekøer), 31.359 svin og 223.992 høns.

Bårse hrd. udgør sa.m. Mønbo hrd. (undt. Bogø so., der hører under Falsters Nørre herreds provsti), eet provsti m. 20 pastorater, hvortil også Kastrup so. af Hammer hrd. hører.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Bårse hrd. kaldes i ValdJb. Burghusheret og Burghøsheret, seglet fra 1648 (se ovf.) er vel opkommet ved en fordrejelse af navnet (bos ɔ: okse); et våben fra 1584 viser en mand med en nøgle i højre og en bog i venstre hånd. Hrd. har vistnok i middelalderen administrativt hørt til Lolland og Falster, ligesom Hammer og Fakse hrdr. Indtil 1660 lå det under Vordingborg len, og fra 1660 hørte det til Vordingborg amt (Jungshoved, Allerslev og Skibinge so. med øen Nyord af Mønbo hrd. dannede dog 1660–65 et eget amt, Jungshoved amt), indtil dette 1750 sammenlagdes med Tryggevælde amt (se videre s. 36).

Gunnar Olsen landsarkivar, dr. phil.

Litt.: Th. Gravlund. Herredsbogen. I. 1926. 105–12. AarbPræstø. 1935. 43–64; 1937. 70–88.