Fakse herred

Sognene: Karise, Alslev, Spjellerup, Vemmetofte, Fakse, Hylleholt, Kongsted, Roholte, Ulse, Øster Egede, Sønder Dalby, Tureby.

Fakse herred strækker sig i n.-s. fra Tryggevælde ås ø.-vestl. løb til Fakse bugt og Præstø bugt og i ø.-v. fra Stevns å, der skiller hrd. fra Stevns, til vandskellet mellem Suså og åerne til Fakse bugt. Til hrd. hører halvøen Feddet.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1648

1648

Herredets areal udgjorde 1951 24.539 ha; deraf var 17.489 ha landbrugsareal, 173 ha gartnerier og frugtplantager, 4890 ha skove og plantager (inkl. småplantninger og læplantninger), 545 ha bebygget grund og gårdsplads, 519 ha private haver, 594 ha gader, veje, jernbaner, hegn olgn., 159 ha byggegrunde, sportspladser, kirkegårde m.v., 69 ha tørvemoser, 12 ha heder, klitter, sumpe olgn. og 89 ha vandarealer. – Folketallet var 7/11 1950: 14.598 indb. fordelt på 4321 husstande. (1801: 6944, 1850: 9805, 1901: 13.917, 1930: 15.429). – Kreaturholdet var i juli 1953: 2247 heste, 16.237 stk. hornkvæg (heraf 8789 malkekøer), 29.216 svin og 176.704 høns.

Fakse hrd. udgør sa. m. Stevns og Bjæverskov hrdr. eet provsti m. 25 pastorater.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Fakse hrd., i ValdJb. kaldet Faxæ- og Faxaheret, lå vistnok i middelalderen i administrativ hens. sa.m. Lolland-Falster; indtil 1660 lå det under Tryggevælde len, og fra 1660 hørte det til Tryggevælde amt, som 1750 forenedes med Vordingborg amt (se videre s. 36).

Gunnar Olsen landsarkivar, dr. phil.

Litt.: P. B. Grandjean. Gravskrifter over Præster i Fakse Hrd., i KirkehistSaml. 5. R. II. 1903–05. 597–603. C. Borre Larsen i AarbPræstø. 1922. 68–93. Th. Gravlund. Herredsbogen I. 1926. 104–12.