Falsters Nørre herred

Købstad: Stubbekøbing (se s. 703). Sognene: Maglebrænde, Torkilstrup, Lillebrænde, Gundslev, Nørre Vedby, Nørre Alslev, Vålse, Kippinge, Brarup, Stadager, Nørre Kirkeby, Ønslev, Eskilstrup og Tingsted.

Falsters Nørre herred omfatter den nordvestl. del af Falster. Grænsen til Sønder hrd. forløber langs en bugtet linie fra Guldborg sund n. om Nykøbing til Grønsund ø. om Stubbekøbing. I øvrigt omgives det af Guldborg sund, Smålandshavet, Storstrømmen, Sortsø gab og Grønsund.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1584

1584

Herredets areal udgjorde 1951 (inkl. Stubbekøbing kbst.) 22.791 ha; deraf var 17.966 ha landbrugsareal, 321 ha gartneri og frugtplantager, 2264 ha skove og plantager (inkl. småplantninger og læplantninger), 496 ha bebygget grund og gårdsplads, 666 ha private haver, 587 ha gader, veje, jernbaner, hegn olgn., 154 ha byggegrunde, sportspladser, kirkegårde m.v., 245 ha tørvemoser, 34 ha heder, klitter, sumpe olgn., og 58 ha vandarealer. Folketallet var 7/11 1950 (inkl. Stubbekøbing kbst.): 16.447 indb. fordelt på 5019 husstande. (1801: 7080, 1850: 10.860, 1901: 13.832, 1930: 16.470). Kreaturholdet var i juli 1954: 2305 heste, 16.339 stk. hornkvæg (heraf 8520 malkekøer), 29.396 svin og 231.123 høns.

I kirkelig henseende udgør Falsters Nørre hrd. eet provsti med 11 pastorater, hvortil også hører Bogø so. i Præstø amt.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Nørre hrd., i ValdJb. Nørræ heret, lå indtil 1660 under Nykøbing len, derefter under Nykøbing amt, indtil det 1803 blev lagt under Maribo amt (se s. 617).

Gunnar Olsen landsarkivar, dr. phil.

Litt.: Th. Gravlund. Herredsbogen. Sønderjylland og Øerne. 1930. 173–80.