Fuglse herred

Købstad: Rødby (se s. 662). Sognene: Ringsebølle, Tågerup, Torslunde, Errindlev, Olstrup, Fuglse, Krønge, Holeby, Bursø, Nebbelunde, Sædinge, Tirsted, Skørringe, Vejleby, Hillested, Østofte, Bandholm, Fejø, Femø, Askø.

Fuglse herred i Midtlolland strækker sig tværs over øen fra Bandholm ved Smålandshavet til Rødby fjord og Saksfjed inddæmning ved Østersøen. V.grænsen til Sønder hrd. følger en linie fra Rødby fjord gennem Kristianssæde skov til Skifterne ø.f. Blans vig, mens ø.grænsen til Musse hrd. går fra V. Ulslev gennem Røgbølle sø og Maribo Søndersø til Knuthenborg park ø.f. Bandholm. Til hrd. hører Hyllekrog m.fl. øer i Østersøen samt Askø, Lilleø, Fejø, Skalø, Vejrø og Femø i Smålandshavet.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1584

1584

Herredets areal udgjorde 1951 (inkl. Rødby kbst.) 33.304 ha; deraf var 25.475 ha landbrugsareal, 458 ha gartnerier og frugtplantager, 2890 ha skove og plantager (inkl. småplantninger og læplantninger), 599 ha bebygget grund og gårdsplads, 619 ha private haver, 913 ha gader, veje, jernbaner, hegn olgn., 326 ha byggegrunde, sportspladser, kirkegårde m.v., 122 ha tørvemoser, 104 ha heder, klitter, sumpe olgn., og 1798 ha vandarealer. Folketallet var 7/11 1950 (inkl. Rødby kbst.): 18.319 indb. fordelt på 5257 husstande. (1801: 8403, 1850: 13.375, 1901: 15.509, 1930: 18.952). Kreaturholdet var i juli 1954: 2669 heste, 18.189 stk. hornkvæg (heraf 9840 malkekøer), 19.794 svin og 201.732 høns.

Fuglse hrd. udgør eet provsti med 14 pastorater, hvortil også hører Maribo kbst. med Maribo købstads landdistrikt af Musse hrd.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Fuglse hrd. (i ValdJb. Fuglæheret og Fughælsheret) lå under Ålholm len. Fra 1660 hørte det til Ålholm amt, indtil det 1803 kom under Maribo amt (se s. 617).

Gunnar Olsen landsarkivar, dr. phil.

Litt.: C. C. Haugner. Lolland. V. Rødby Købstad og Fuglse Herreds søndre Del. 1928. Sa. Lolland. VIII. Maribo og Fejø Birker (Fuglse Herreds nordre Del). 1942. Thorkild Gravlund. Herredsbogen. Sønderjylland og Øerne. 1930. 165–72. Rud. Bertouch-Lehn. Historiske Minder på Sydlolland, AarbLollF. 1952–54. 94–116.