Langelands Nørre herred

Købstad: Rudkøbing (se s. 632). Sognene: Skrøbelev, Simmerbølle, Tullebølle, Tranekær, Bøstrup, Snøde, Stoense, Hov.

Langelands Nørre herred omfatter den smallere, nordl. del af øen og strækker sig mod s. til Spodsbjerg havn på ø.kysten og til Lindelse nor på v.kysten. Til hrd. hører øen Siø med Skovø samt St. og L. Fuglø ml. Langeland og Tåsinge.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1648

1648

Herredets areal udgjorde 1951 inkl. Rudkøbing kbst.: 13.927 ha, deraf 11.658 ha landbrugsareal, 173 ha gartnerier og frugtplantager, 683 ha skove og plantager (inkl. små- og læplantninger), 246 ha bebygget grund og gårdsplads, 438 ha private haver, 446 ha gader, veje, jernbaner, hegn olgn., 100 ha byggegrunde, sportspladser, kirkegårde m.v., 115 ha tørvemoser, 10 ha heder, klitter, sumpe olgn., 58 ha vandarealer. – Folketallet var 7/11 1950: 11.922 indb. fordelt på 3741 husstande. (1801: 5625, 1850: 9186, 1901: 11010, 1930: 11.950). – Kreaturholdet var i juli 1954: 1327 heste, 11.731 stk. hornkvæg, (heraf 6900 malkekøer), 14.009 svin, 129.322 høns.

I kirkelig henseende udgør Langelands Nørre hrd. sa.m. Langelands Sønder hrd. eet provsti og 13 pastorater.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.