Langelands Sønder herred

Sognene: Longelse, Fuglsbølle, Lindelse, Humble, Tryggelev, Fodslette, Magleby.

Langelands Sønder herred omfatter den bredere, sydl. del af øen og strækker sig mod n. til Spodsbjerg på ø.kysten og til Lindelse nor på v.kysten. Til hrd. hører øerne i Lindelse nor samt Storeholm ved enden af Ristinge halvø.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1610

1610

(Våbenskjold). 1648

1648

Herredets areal udgjorde 1951: 14.615 ha, deraf 11.932 ha landbrugsareal, 72 ha gartnerier og frugtplantager, 970 ha skove og plantager (inkl. små- og læplantninger), 256 ha bebygget grund og gårdsplads, 262 ha private haver, 428 ha gader, veje, jernbaner, hegn olgn., 153 ha byggegrunde, sportspladser, kirkegårde m.v., 326 ha tørvemoser, 43 ha heder, klitter, sumpe olgn., 173 ha vandarealer. – Folketallet var 7/11 1950: 8235 indb. fordelt på 2445 husstande. (1801:5488, 1850:8182, 1901: 7985, 1930:8799). –Kreaturholdet var i juli 1954: 1700 heste, 12.575 stk. hornkvæg (heraf 7579 malkekøer), 16.944 svin, 162.805 høns.

Langelands Sønder herred udgør sa.m. Langelands Nørre hrd. eet provsti og 13 pastorater.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

En landsby Sværkesbølle (*1231 Swærkisbole) har ligget i et af herredets nordl. sogne.

J. Kousgård Sørensen professor, dr. phil.

Litt.: Th. Gravlund. Herredsbogen. Sønderjylland og Øerne. 1930. 151–57.