Nørre herred

Købstæder: Allinge-Sandvig (se s. 446; heri indlemmedes 1/4 1923 Allinge-Sandvig købstæders landdistrikt), Hasle (se s. 439). Sognene: Hasle købstads landdistrikt, Klemensker, Rutsker, Olsker, Rø.

Bornholms Nørre herred omfatter kyststrækningen fra Baggeås munding i v. rundt om Hammeren til Salne bugt på n.kysten. I det indre af øen når det frem til Årsballe.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1584

1584

Herredets areal udgjorde 1951 (inkl. købstæder) 15.137 ha; deraf var 10.659 ha landbrugsareal, 50 ha gartnerier og frugtplantager, 2371 ha skove og plantager (inkl. småplantninger og læplantninger), 318 ha bebygget grund og gårdsplads, 247 ha private haver, 385 ha gader, veje, jernbaner, hegn olgn., 229 ha byggegrunde, sportspladser, kirkegårde m.v., 65 ha tørvemoser, 731 ha heder, klitter, sumpe olgn. og 82 ha vandarealer. – Folketallet var 7/11 1950 (inkl. købstæder): 10.198 indb. fordelt på 3053 husstande. (1801: 4062, 1850: 6139, 1901: 9703, 1930: 10.249). – Kreaturholdet var i juli 1953: 1443 heste, 9791 stk. hornkvæg (heraf 5162 malkekøer), 12.419 svin og 160.099 høns.

Nørre hrd. udgør sa.m. Vester hrd. Bornholms vestre provsti med i alt 10 pastorater.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Herredet hed i middelalderen Hasle herred (*1335 Haslæheret; 1530 Noreheritt; 1572 Nørre Herrit).