Nørre herred

Sognene: Jebjerg, Lyby, Grinderslev, Grønning, Thise, Junget, Torum, Selde, Rybjerg og noget af Roslev.

Nørre herred er det nordøstligste i Salling og omgives af Hindborg og Harre hrdr. Mens Hagensmølle bæk skiller det fra Hindborg hrd., følger grænsen til Harre å til dels Viummølle å og Hinnerup å for at løbe til s.enden af Selde vig. Det let bølgede landskab bliver kun i nø. mere kuperet og højtliggende. Det er næsten skovløst og af betydelig frugtbarhed.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1610

1610

Herredets areal var 1960: 14.251 ha, deraf var 12.820 ha landbrugsareal og 41 ha vandarealer. – Folketallet var 26/9 1960: 6284 indb. fordelt på 1792 husstande (1801: 2838, 1850: 4081, 1901: 5765, 1930: 6673, 1955: 6418). – Kreaturholdet var juli 1960: 618 heste, 20.200 stkr. hornkvæg (hvoraf 7607 malkekøer), 37.019 svin og 148.385 høns.

I kirkelig henseende udgør Nørre hrd. sa. m. Hindborg hrd., Harre hrd. og Rødding hrd. ét provsti: Nørre, Hindborg, Harre og Rødding hrdr.s provsti (under Viborg stift) med 20 pastorater.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Nørre herred (*1231 Nørgæheret). 1390 kaldes det Norg hrd., endnu ca. 1680 Norre hrd. Tidl. hørte Gamstrup og Roslev Snabe i Roslev so. til Nørre hrd., mens Torum so. og Lendum by i Selde so. lå under Harre hrd. 26/11 1687 blev Nørre hrd. forenet med de tre andre hrdr. i Salling samt Fur, Åsted og Krejbjerg birker til én jurisdiktion. Fra 1689 var herredsfogden også byfoged i Skive. 1919 blev hrd. en del af retskr. nr. 77, fra 1956 nr. 84, samt politikr. nr. 56.

Ca. 1680 lå tingstedet »straks sønden for Breum by«. Ang. tingstedet efter 1688 se under Hindborg hrd.

Fra senmiddelalderen udgjorde Salling et særligt len, fra 1660 Skivehus a., der 1789 blev forenet m. Hald a. Da Viborg a. blev opret. 19/3 1794, blev hrd. en del af dette.

Nørre hrd. hørte fra gl. tid under Viborg stift. Omkr. 1700 var Nørre og Harre hrdr. forenet under én provst, sen., formentlig i h. t. reskr. af 11/6 1706, blev de adskilt, men blev atter forenet ved reskr. af 3/12 1745. De blev begge en del af Viborg a.s vestre provsti, som blev opret. i h. t. reskr. af 10/7 1812. Dette provsti blev delt 11/1 1864, og hrd. har derefter været en del af det da opret. Sallinglands provsti.

Johan Hvidtfeldt rigsarkivar, dr. phil.

Litt.: ValdJb. II. 24. Mogens Lebech i JySaml. 5. Rk. II. 1935–36. 198, 276. JySaml. 4. Rk. III. 1917–19. 395. JySaml. 5. Rk. II. 92. Jeppe Aakjær i AarbSkive. 1917. 25, 28f. Thorkild Gravlund. Herredsbogen. Jylland. 1930. 110 ff.