Øster herred

Købstad: Svaneke (se s. 463). Sognene: Øster Larsker, Gudhjem, Øster Marie, Ibsker.

Bornholms Øster herred omfatter kyststrækningen fra Salne bugt i n. forbi Svaneke til Frederiks Stenbrud n.f. Neksø. I det indre af øen hører Paradisbakkerne og Ølene hertil.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

Herredets areal udgjorde 1951 (inkl. Svaneke kbst.) 12.809 ha; deraf var 9776 ha landbrugsareal, 16 ha gartnerier og frugtplantager, 1672 ha skove og plantager (inkl. småplantninger og læplantninger), 251 ha bebygget grund og gårdsplads, 280 ha private haver, 335 ha gader, veje, jernbaner, hegn olgn., 7 ha byggegrunde, sportspladser, kirkegårde m.v., 441 ha heder, klitter, sumpe, stenmarker olgn., og 31 ha vandarealer. – Folketallet var 7/11 1950: (inkl. Svaneke kbst.) 7944 indb. fordelt på 2482 husstande. (1801: 4406, 1850: 5957, 1901: 7535, 1930: 8383). – Kreaturholdet var i juli 1953: 1551 heste, 10.068 stk. hornkvæg (heraf 5203 malkekøer), 11.694 svin og 175.699 høns.

(Våbenskjold). 1584

1584

Øster hrd. udgør sa.m. Sønder hrd., samt Christiansø, Bornholms østre provsti med i alt 9 pastorater.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Herredets gl. navn er Hænnings hrd. (i 1200t. Hænni[n]gnshærædh, hos Huitfeldt Hemmingsherret), men allr. *1335 Østræheret.