Ringsted herred

Købstad: Ringsted (se s. 656). Sognene: Ringsted Landsogn, Benløse, Bringstrup, Sigersted, Haraldsted, Allindemagle, Jystrup, Valsølille, Vigersted, Kværkeby, Nordrupøster, Farendløse, Vetterslev, Høm, Øde Førslev, Sneslev, Terslev, Ørslev, Haslev, Freerslev, Bråby, Teestrup.

Ringsted herred er det nordøstl. i amtet. Det omgives mod n. af Holbæk amt, mod ø., s. og sv. af Præstø amt. I sv. danner Suså grænsen til dette amt. I n.-s. strækker hrd. sig fra skovene ved Hvalsø til Hesede skov og V. Egede.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1648.

1648.

Herredets areal udgjorde 1951 40.668 ha (inkl. Ringsted); deraf var 30.284 ha landbrugsareal, 196 ha gartnerier og frugtplantager, 5505 ha skove og plantager (inkl. småplantninger og læplantninger), 845 ha bebygget grund og gårdsplads, 876 ha private haver, 1220 ha gader, veje, jernbaner, hegn olgn., 442 ha byggegrund, sportspladser, kirkegårde m.v., 466 ha tørvemoser, 32 ha heder, klitter, sumpe olgn. og 802 ha vandarealer. – Folketallet var (inkl. Ringsted) 7/11 1950: 31.320 indb. fordelt på 9373 husstande (1801: 10.897, 1850: 16.488, 1901: 22.016, 1930: 29.211). – Kreaturholdet var i juli 1952 (inkl. Ringsted): 4292 heste, 32.046 stk. hornkvæg (heraf 17.217 malkekøer), 42.508 svin og 305.221 høns.

Ringsted hrd. udgør sa. m. Alsted hrd. samt Kindertofte so. i Slagelse hrd. eet provsti med 20 pastorater.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Ringsted hrd. (i ValdJb. Ryngstathheret og Ringstathaheret) hørte i middelalderen til Sjællands Medelsyssel; efter reformationen lå det først under Skjoldenæsholms len, derefter under Roskildegårds og fra ca. 1617 under Ringsted klosters len; fra 1660 udgjorde det et eget amt, indtil det 1748 sammenlagdes med det gl. Sorø amt (se videre s. 624).

Gunnar Olsen landsarkivar, dr. phil.

Litt.: Th. Gravlund. Herredsbogen. I. 1926. 7–16. Johs. C. Jessen. Alsted og Ringsted Herreders Skolehistorie indtil 1830. 1945.