Skovby herred

Købstad: Bogense (se s. 145). Sognene: Skovby, Ore, Guldbjerg, Nørre Sandager, Ejlby, Melby, Særslev, Hårslev, Veflinge, Vigerslev, Søndersø.

Skovby herred støder mod ø. til Skam hrd., og på herredsgrænsen løber Kragelund Møllebæk og kanal. Mod s. når det frem til det centrale Vestfyns højland s.f. Langesø og mod v. til Vends hrd., mens n.grænsen dannes af Kattegatkysten på begge sider af Bogense.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1584

1584

Herredets areal udgjorde 1951 22.957 ha; deraf var 17.902 ha landbrugsareal, 609 ha gartnerier og frugtplantager, 2296 ha skove og plantager (inkl. småplantninger og læplantninger), 491 ha bebygget grund og gårdsplads, 619 ha private haver, 615 ha gader, veje, jernbaner, hegn olgn., 62 ha byggegrunde, sportspladser, kirkegårde m.v., 180 ha tørvemoser, 5 ha heder, klitter, sumpe olgn. og 178 ha vandarealer. – Folketallet var 7/11 1950 (inkl. Bogense kbst.): 14.710 indb. fordelt på 4156 husstande. (1801: 7428, 1850: 11.097, 1901: 12.583, 1930: 14.332). – Kreaturholdet var i juli 1954: 2322 heste, 19.360 stk. hornkvæg (heraf 9981 malkekøer), 36.823 svin og 173.312 høns.

I kirkelig henseende udgør Skovby hrd. sa.m. Lunde og Skam hrdr. eet provsti med 21 pastorater, hvortil også hører Næsbyhoved Broby so. af Odense hrd.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Skovby hrd., i ValdJb. (*1231) kaldet Scogbyheret, hørte tidl. til Rugårds len og fra 1660 til Rugårds amt; se i øvrigt s. 39. – I hrd. nævnes 1449 en landsby Nørby, hvis beliggenhed ikke kendes. – Skovby hrd. kaldes fra gl. tid »Skovbygden«, i modsætning til »Sletten«.

C. Lindberg Nielsen landsarkivar, cand. mag.

Litt.: Literis Mando [ɔ: S. H. Clausen]. Bogense Byes og Skovby Herreds Topographi. 1859. Th. Gravlund. Herredsbogen. Sønderjylland og Øerne. 1930. 111–18. Henrik Larsen i AarbOdense. 1937. 33–39. Vedel Simonsens håndskrevne saml. til Skovby hrd.s historie (LAF.).