Tuse herred

Sognene: Udby, Hørby, Hagested, Gislinge, Tuse, Kundby, Hjembæk, Svinninge, Jyderup, Stigs Bjergby, Mørkøv, Skamstrup, Frydendal, Orø.

Tuse herred er det midterste i amtet. Det strækker sig i n.-s. fra Lammefjorden til Åmosen, der berøres på en kort strækning, og i ø.-v. fra Isefjord til Bjergsted bakker. Til herredet hører øen Orø i Isefjord.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

Herredets areal udgør 1951: 25.426 ha; deraf var 19.927 ha landbrugsareal, 2541 ha skove og plantager (inkl. småplantninger og læplantninger), 193 ha gartnerier og frugtplantager, 555 ha bebygget grund og gårdsplads, 438 ha private haver, 1089 ha gader, veje, jernbaner olgn., 140 ha byggegrunde, sommerhusgrunde, kirkegårde, sportspladser m.v., 354 ha moser til tørveskær, 4 ha heder, klitter, sumpe olgn. og 185 ha vandarealer. – Folketallet var 7/11 1950: 16.084 indb. fordelt på 4829 husstande. (1801: 6596, 1850: 9841, 1901: 11.707, 1930: 14.828, uden Orø, se ndf.). – Kreaturholdet var i juli 1951: 3397 heste, 19.661 stk. hornkvæg (heraf malkekøer 10.880), 26.363 svin og 140.974 høns.

(Våbenskjold). 1584

1584

Orø so., der indtil 1/4 1933 hørte til Fr.borg amt (Horns hrd.), er fra denne dato henlagt til Tuse hrd.

T. hrd. udgør sa.m. Merløse hrd. (bortset fra Niløse, Stenlille og Tersløse so.) eet provsti m. 21 pastorater, hvortil også Holmstrup so. af Skippinge hrd. horer.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Tuse hrd., i ValdJb. kaldet Tuzæ– og Tucehereth, hørte i middelald. til Sjællands Vestersyssel, sen. under Holbæk len; fra 1660 dannede det sa.m. Merløse hrd. gamle Holbæk amt (se videre s. 328).

Litt.: Th. Gravlund. Herredsbogen. Sjælland. 1926. 142–51. Se i øvrigt under Merløse og Skippinge hrdr.