Vends herred

Købstad: Middelfart (se s. 156). Sognene: Middelfart købstads landdistrikt, Kavslunde, Vejlby, Strib-Røjleskov, Asperup, Rorslev, Brenderup, Fjelsted, Harndrup, Gelsted, Rørup, Balslev, Ejby, Nørre Åby, Ingslev, Gamborg, Udby, Føns, Ørslev, Husby. Til hrd. hører endv. en del af Bågø so. (Båg hrd.), nemlig øen Brandsø.

Vends herred er det nordvestligste på Fyn og begrænses i v. og n. af Lille Bælt og Båring vig. S.grænsen til Båg hrd. dannes af Brændeå, mens ø.grænsen til Odense og Skovby hrd. ikke følger naturlige skel. Til hrd. hører øerne Fænø med Fænø Kalv samt Brandsø i Lille Bælt.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1648

1648

Herredets areal udgjorde 1951 30.464 ha; deraf var 22.850 ha landbrugsareal, 1048 ha gartnerier og frugtplantager, 2917 ha skove og plantager (inkl. småplantninger og læplantninger), 781 ha bebygget grund og gårdsplads, 1006 ha private haver, 969 ha gader, veje, jernbaner, hegn olgn., 361 ha byggegrunde, sportspladser, kirkegårde m.v., 304 ha tørvemoser, 74 ha heder, klitter sumpe olgn. og 154 ha vandarealer. – Folketallet var 7/11 1950 (inkl. Middelfart kbst.): 31.599 indb. fordelt på 9084 husstande. (1801: 11.315, 1850: 16.399, 1901: 22.362, 1930: 28.936). – Kreaturholdet var i juli 1954: 2932 heste, 27.396 stk. hornkvæg (heraf 13.848 malkekøer), 41.531 svin og 540.441 høns.

I kirkelig henseende udgør Vends hrd. eet provsti med 13 pastorater; dog hører Bågø so. under Båg hrd.s provsti.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Vends hrd., i ValdJb., hvor det er ansat til 70 mark, kaldet Vvændæslætheret, men allr. 1419 skrevet Wends h., udgjorde fra 1660 Hindsgavl amt; se i øvrigt s. 39.

C. Lindberg Nielsen landsarkivar, cand. mag.

Litt.: Th. Gravlund. Herredsbogen. Sønderjylland og Øerne. 1930. 112–18. A. R. Idum. Kalentegodset til Vends Herreds Præster, AarbOdense. 1919. 407–10. Eskel Sørensen. Om Klæde Dragten, FynskHj. XII. 1939. 151–58, 163–74. Vends Herreds Landboforening 1841–1941. 1941. Bidrag til Vends Herreds Historie. I. 1948 (Marius Rasmussen. Bidrag til en Ordbog over Vends Herreds Folkemaal). Vedel Simonsens håndskrevne beskrivelse af Vends hrd. (LAF).