Vester herred

Købstad: Rønne (se s. 418). Sognene: Knudsker, Nyker, Vester Marie, Nylarsker.

Bornholms Vester herred omfatter kysten fra Baggeås munding i v. til Lilleå på s.kysten. I det indre af øen hører hele Almindingen til hrd.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1584

1584

Herredets areal udgjorde 1951 (inkl. Rønne kbst.) 14.674 ha; deraf var 8379 ha landbrugsareal, 50 ha gartnerier og frugtplantager, 4500 ha skove og plantager (inkl. småplantninger og læplantninger), 286 ha bebygget grund og gårdsplads, 370 ha private haver, 479 ha gader, veje, jernbaner, hegn olgn., 181 ha byggegrunde, sportspladser, kirkegårde m.v., 32 ha tørvemoser, 307 ha heder, klitter, sumpe olgn. og 90 ha vandarealer. – Folketallet var 7/11 1950: (inkl. Rønne kbst.) 18.719 indb. fordelt på 5635 husstande. (1801: 5294, 1850: 8575, 1901: 14.065, 1930: 16.172). – Kreaturholdet var i juli 1953: 1383 heste, 8370 stk. hornkvæg (heraf 4498 malkekøer), 9858 svin og 133.539 høns.

I kirkelig henseende udgør Vester hrd. sa.m. Nørre hrd. Bornholms vestre provsti med i alt 10 pastorater.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Herredet hed i middelalderen Rønne herred (*1303 Rotnæheret); allr. 1530 forekommer dog det nuv. navn (»Westre herrit«).

Litt.: Johan Bulmer. Rønne Herred, i BornhSaml. 1920. 66–81.