Litteratur

AchtonFriis. DSØ.
Achton Friis. Danmarks store Øer. I-II. 1936-37.
AchtonFriis. DØ.
Achton Friis. De Danskes Øer. I-III. 1926-28.
AchtonFriis. JL.
Achton Friis. De Jyders Land. I–II. 1932–23.
Actualités Scient. et Industr.
Actualités Scientifiques et Industrielles.
ActaArch.
Acta Archaeologica. 1930 ff.
Archaeologica. 1930 ff.
AdelBr.
Thiset. Danske adelige Brevkister. 1897.
Annal.
Annaler for nordisk Oldkyndighed. 1836-63.
Ant. Tidsskr.
Antiquarisk Tidsskrift.
Arch.
Architekten. 1901 ff.
ArkivMus.
Fra Arkiv og Museum. I-V. 1899-1915. – Serie 2. I ff. 1916 ff.
Aarb.
Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie. 1866 ff.
AarbFrborg.
Fra Frederiksborg Amt. 1906ff.
AarbFrborg.
Frederiksborg Amt. 1906 ff.
AarbHards.
Hardsyssels Aarbog. 1907 ff.
AarbHolbæk
Fra Holbæk Amt. Hist. Aarbøger udg. af Hist. Samfund for Holbæk Amt. 1907 ff.
AarbHolbæk.
Fra Holbæk Amt. Hist. Aarbøger udg. af Hist. Samfund for Holbæk Amt. 1907 ff.
AarbKbhAmt.
Aarbog udg. af Hist. Samfund for Københavns Amt. 1910 ff.
AarbKult.
Aarbog for dansk Kulturhistorie. 1891–1900.
AarbLollF.
Lolland-Falsters hist. Samfunds Aarbog. 1913 ff.
AarbLysg.
Aarbog for Lysgaard, Hids m. fl. Herreder. 1918 ff.
AarbMors.
Historisk Aarbog for Mors. 1919–32.
AarbOdense.
Aarbog for hist. Samfund for Odense og Assens Amter. 1913–38.
AarbPræstø.
Aarbog for hist. Samfund for Præstø Amt. 1912 ff.
AarbRanders.
Fra Randers Amt 1907 ff.
AarbRibe
Fra Ribe Amt 1903 ff.
AarbSkive.
Aarbog for Hist. Samfund for Skive og Omegn. 1909–10. – Hist. Aarbog for Skive og
Omegn. 1911–15. – Skivebogen. 1916 ff.
AarbSorø.
Aarbog for Hist. Samfund for Sorø Amt. 1912 ff.
AarbThisted.
Hist. Aarbog for Thisted Amt. 1906 ff.
AarbTurist.
Turistforeningen for Danmark. Aarbog. 1924 ff.
AarbVejle.
Vejle Amts Aarbøger. 1905 ff.
Aarb Vejle.
Vejle Amts Aarbøger. 1905 ff.
AarbVends.
Vendsysselske Aarbøger. 1915 ff.
Aarb Vends.
Vendsysselske Aarbøger. 1915 ff.
AarbViborg.
Fra Viborg Amt. 1929 ff.
Aarb Viborg.
Fra Viborg Amt. 1929 ff.
AarbAarh.
Aarbøger udg. af Hist. Samfund f. Aarhus Stift. 1908 ff.
AarsberGeheim.
Aarsberetninger fra det kgl. Geheimearkiv. I-VI. 1852-83.
Beckett. A.
Francis Beckett. Altertavler i Danmark fra den sen. Middelalder. 1895.
Beckett. DK.
Francis Beckett. Danmarks Kunst. I–II. 1924-26.
BerlTid.
Berlingske Tidende.
BiografL2
Dansk biografisk Leksikon. I–XXVII. 1933-44.
Biograf L2.
Dansk biografisk Leksikon. I–XXVII. 1933–44.
Biol. Skr. Dan. Vid. Selsk.
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Biologiske Skrifter.
BornhSaml.
Bornholmske Samlinger. 1906 ff.
Bot. Tidsskr.
Botanisk Tidsskrift.
Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.
Bulletin. The American Museum of Natural History.
Bøje
Chr. A. Bøje. Danske Guld og Sølv Smedemærker før 1870. 1946.
CAJensen. Gr.
Chr. Axel Jensen. Danske adelige Gravsten. 1950.
Dan. Vid. Selsk. Biol. Skr.
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Biologiske Skrifter.
Danm.Kirk.
Danmarks Kirker. 1933 ff.
DanmBill.
Danmarks Billedhuggerkunst. 1950.
DanmKirk.
Danmarks Kirker. 1933 ff.
DanmMal.
Danmarks Malerkunst. 3. Udg. 1947.
DaStud.
Danske Studier. 1904 ff.
DenglBy.
Købstadsmuseet »Den gamle By«. Aarbog. 1927 ff.
DFolkehøjsk.
Den danske Folkehøjskole. I-II. 1939-40.
DGL
Danmarks gamle Landskabslove m. Kirkelove. I ff. 1920 ff.
DGU
Danmarks geologiske Undersøgelse. Publ. 1893 ff.
DGaarde.
Danske Gaarde. I-IV. 1906-10. 2. Saml. I-IV. 1912-14. 3. Saml. I-IV. 1912-18.
DHerreg.
Danske Herregaarde. 1914. 1918.
DHerreg1920.
Danske Herregaarde ved 1920. I–II. 1918-23.
DHerregEjere.
Danske Herregaardes Ejere. Ved H. Berner-Schilden-Holsten. I-III. 1906-16.
DLandbr.
J. J. Hansen. Større danske Landbrug. I-IX. 1930-37.
DLandbrUdv.
Udvalg af danske Gaarde ikke optaget i Større danske Landbrug. 1947.
DMag.
Danske Magazin. I-VI. 1745-52. – 2. R. = Nye Danske Magazin. I-VI. 1794-1836. – 3. R. ff. 1842 ff.
DMus.
Danske Museer. I ff. 1950 ff.
DRun.
Lis Jacobsen & Erik Moltke. Danmarks runeindskrifter. 1942.
DSaml.
Danske Samlinger. I-VI. 1865-71. – 2. R. I-VI. 1871-79.
DSIHerreg.
Danske Slotte og Herregaarde. I–IV. 1944–45. Ny S. I–III. 1944–46.
DStørreGde.
E. Bülow. Danmarks større gårde I. 1961.
DAA
Danmarks Adels Aarbog. 1884 ff.
Elling. DB.
Chr. Elling. Danske Borgerhuse. 1943.
Elling. SH.
Chr. Elling. Slotte og Herregaarde i Barok og Rokoko. 1928.
FortNut.
Fortid og Nutid. I ff. 1914 ff.
FynskeSaml.
Samlinger til Fyens Historie og Topographie. I–X. 1881–90.
FynskeAarb.
Fynske Aarbøger. I ff. 1939 ff.
FynskHj.
Fynsk Hjemstavn. I-XII. 1928-39.
Geogr. Tidsskr.
Geografisk Tidsskrift. I ff. 1877 ff.
GeogrTidsskr.
Geografisk Tidsskrift. I ff. 1877 ff.
GlBygn.
Meddelelser fra Foreningen til gl. Bygningers Bevaring. 1908 ff.
Grandjean.GildSegl.
Poul Bredo Grandjean. Danske Gilders Segl fra Middelalderen. 1948.
Grandjean. HrdSegl.
Poul Bredo Grandjean. Danske Herreders Segl indtil 1660. 1946.
Grandjean.HaandvSegl.
Poul Bredo Grandjean. Danske Haandværkerlavs Segl. 1950.
Grandjean. HaandvSegl.
Poul Bredo Grandjean. Danske Haandværkerlavs Segl. 1950.
Grandjean. KøbstSegl.
Poul Bredo Grandjean. Danske Købstæders Segl indtil 1660. 1937.
GrandjeanGildSegl.
Poul Bredo Grandjean: Danske Gilders Segl fra Middelalderen. 1948.
Grl. Selsk. Skr.
Det grønlandske Selskabs Skrifter.
Grl. Selsk. Aarsskr.
Det grønlandske Selskabs Aarsskrift.
Hannover. NA.
Emil Hannover. Det nittende Aarhundredes Kunst. 1918.
Henningsen. KK.
Henning Henningsen. Kirkeskibe og kirkeskibsfester. 1950.
HenryPet. AS. I.
Henry Petersen. Danske adelige Sigiller fra Middelalderen. 1897.
HenryPet. AS. II
Henry Petersen. Danske adelige Sigiller fra det XV., XVI. og XVII. Aarh. 1905.
HimmerlKjær.
Fra Himmerland og Kjær Herred. 1912 ff.
HistMKbh.
Historiske Meddelelser om København. I–VIII. 1907-22. – 2. R. 1923 ff.
HistTidsskr.
Historisk Tidsskrift. I-VI. 1840-45. – 2. R. ff. 1847 ff.
Hjemst.
1-4. danske Hjemstavnskursus. 1923-26. – Hjemstavnsstævne. 1928 ff.
Hofman.Fund.
Hans de Hofman. Samling af Fundationer og Gavebreve. I-XI. 1755-80.
JB
Jordebog
Journ. Ecol.
Journal of Ecology.
Journ. Linn. Soc. Bot.
Journal Linnean Society. Botany.
JySaml.
Samlinger til jydsk Historie og Topografi. I-X. 1866-85. – 2. R. ff. 1866 ff.
Jørg.Gravm.
Aage Jørgensen. Danske gravminder af smedejern. 1951.
Kanc.Br.
Kancelliets Brevbøger. 1551 ff. 1885 ff.
KancBr.
Kancelliets Brevbøger. 1551 ff. 1855 ff.
Kirkehist.Saml
Kirkehistoriske Samlinger. 1. R. ff. 1849 ff.
Kirkehist.Saml.
Kirkehistoriske Samlinger 1. R. ff. 1849 ff.
KirkehistSaml.
Kirkehistoriske Samlinger. 1. R. ff. 1849 ff.
Kulturm.
Kulturminder. 1939 ff.
KøbstLovg.
Danmarks gamle Købstadlovgivning. I ff. 1951 ff.
LegatRep.
Hjort-Lorentzen og Salicath. Repertorium over Legater og milde Stiftelser i Danmark. I–IV. 1895–1904.
Lorenzen. Kl.
Vilhelm Lorenzen. De danske Klostres Bygningshistorie. I–XI. 1912–1941.
Lund.Portrætter
E. F. S. Lund. Danske malede Portrætter. I–X. 1895–1914.
Lund. Portrætter
E. F. S. Lund. Danske malede Portrætter. I–X. 1895–1914.
Løffler.Gr.
J. B. Løffler. Danske Gravstene fra Middelalderen. 1889.
Løffler. Gr.
J. B. Løffler. Danske Gravstene fra Middelalderen. 1889.
Mackeprang.D.
M. Mackeprang. Danmarks middelalderlige Døbefonter. 1941.
Mackeprang. D.
M. Mackeprang. Danmarks middelalderlige Døbefonter. 1941.
Mackeprang.JG
M. Mackeprang. Jydske Granitportaler. 1948.
Mackeprang.JG.
M. Mackeprang. Jydske Granitportaler. 1948.
Mackeprang. JG.
M. Mackeprang. Jydske Granitportaler. 1948.
Mackeprang.L.
Vore Landsbykirker. 2 1944.
Mackeprang. L.
M. Mackeprang. Vore Landsbykirker. 2 1944.
Mackeprang. L.
Vore Landsbykirker. 2 1944.
MackeprangJG.
M. Mackeprang. Jydske Granitportaler. 1948.
MackeprangJG.
M. Mackeprang. Jydske Granitportaler 1948.
Mackeprang JG.
M. Mackeprang. Jydske Granitportaler. 1948.
Mackeprang L.
Vore Landsbykirker. 2 1944.
MagnPet.K.
J. Magnus Petersen. Beskrivelse og Afbildninger af Kalkmalerier i danske Kirker. 1895.
MagnPet. K.
J. Magnus Petersen. Beskrivelse og Afbildninger af Kalkmalerier i danske Kirker. 1895.
Magn Pet. K.
J. Magnus Petersen. Beskrivelse og Afbildninger af Kalkmalerier i danske Kirker. 1895.
MDGF
Meddelelser fra Dansk geologisk Forening.
MDGU
Meddelelser fra Danmarks geologiske Undersøgelser.
Medd. fra Komm. f. Havunders.
Meddelelser fra Kommissionen for Havundersøgelser.
Medd. om Grønl.
Meddelelser om Grønland.
MeddGjentofte.
Meddelelser fra hist.-top. Selskab for Gjentofte Kommune. I ff. 1924 ff.
Mus.
Museum. 1890–96.
Nationalmus.A.
Fra Nationalmuseets Arbejdsmarked. 1928 ff.
NationalmusA.
Fra Nationalmuseets Arbejdsmarked. 1928 ff.
NationalmusRedegør.
Nationalmuseets 2. Afdeling, Redegørelse for dens Virksomhed siden 1892. 1908.
Nedergaard.S.P.
Poul Nedergaard. Dansk Sogne- og Præstehistorie 1849-1949. 1949 ff.
Nedergaard.SP.
Poul Nedergaard. Dansk Sogne- og Præstehistorie 1849–1949. 1949 ff.
Nedergaard. SP.
Poul Nedergaard. Dansk Sogne- og Præstehistorie 1849–1949. 1949 ff.
Nord.Num.Årsskr.
Nordisk Numismatisk Årsskrift.
Num.For.Mbl.
Numismatisk Forenings Medlemsblad.
Nørlund.GA.
Poul Nørlund. Gyldne Altre. 1926.
Nørlund. GA.
Poul Nørlund. Gyldne Altre. 1926.
Nørlund-Lind.K.
Poul Nørlund og Egmont Lind. Danmarks romanske Kalkmalerier. 1944.
Nørlund-Lind. K.
Poul Nørlund og Egmont Lind. Danmarks romanske Kalkmalerier. 1944.
Personalhist.T.
Personalhistorisk Tidsskrift. I–VI. 1880–85. – 2. R. 1886 ff.
Personalhist. T.
Personalhistorisk Tidsskrift. I-VI. 1880-85. – 2. R. 1886 ff.
PersonalhistT.
Personalhistorisk Tidsskrift. I–VI. 1880–85. – 2. R. 1886 ff.
Pont.Atlas.
Erik Pontoppidan. Den Danske Atlas. I–VII. 1763–81.
Pont.MarmDan.
Erik Pontoppidan. Marmora Danica. 1739–41.
Publ. fra Det da. met. Inst.
Publikationer fra Det danske Meteorologiske Institut.
Resen.Atlas
Peder Hansen Resen. Atlas Danicus. I. oversættelse. II. A. Roskilde 1929. – II. F.J. Sydsjælland. 1935. – II. S. Helsingør.
1928. – III. B. Bornholm. 1925. – VI. B. Viborg Bispedømme. 1934.
Resen.Atlas.
Peder Hansen Resen. Atlas Danicus. I oversættelse. II. A. Roskilde 1929. – II. F.-J. Sydsjælland. 1935. – II. S. Helsingør.
1928. – III. B. Bornholm. 1925. – VI. B. Viborg Bispedømme. 1934.
Resen. Atlas.
Peder Hansen Resen. Atlas Danicus. I. oversættelse. II. A. Roskilde 1929. – II. F.J. Sydsjælland. 1935. – II. S. Helsingør.
1928. – III. B. Bornholm. 1925. – VI. B. Viborg Bispedømme. 1934.
RibeAmt.
Fra Ribe Amt. I ff. 1903 ff.
Schmidt.DH.
Aug. F. Schmidt. Danmarks Helligkilder. 1926.
Schmidt. DH.
Aug. F. Schmidt. Danmarks Helligkilder. 1926.
Schmidt.DK.
Aug. F. Schmidt. Danmarks Kæmpesten. 1933.
Schmidt. DK.
Aug. F. Schmidt. Danmarks Kæmpesten. 1933.
Sdjy.Aarb.
Sønderjydske Aarbøger. 1899 ff.
SdjyM.
Sønderjyske Månedsskrift. 1924 ff.
SdjyAarb.
Sønderjydske Aarbøger. 1899 ff.
Skraaer.
Danmarks Gilde- og Lavsskraaer. Udg. ved C. Nyrop I–II. 1895–1904.
SLT.
Salmonsens Leksikon Tidsskrift. 1943 ff.
SprKult.
Sprog og Kultur. I ff. 1932 ff.
SRD.
Scriptores rerum Danicarum. I–IX. 1772–1878.
Stedn.
Danmarks Stednavne. I ff. 1922 ff.
Svendb.Amt.
Svendborg Amt. Aarsskr. 1908–38.
SvendbAmt.
Svendborg Amt. Aarsskr. 1908–38.
Thiset.AS.II.
A. Thiset. Danske adelige Sigiller fra det XV., XVI. og XVII. Aarh. 1905.
Thiset. AS.II.
A. Thiset. Danske adelige Sigiller fra det XV., XVI. og XVII. Aarh. 1905.
Thiset. AS. II.
A. Thiset. Danske adelige Sigiller fra det XV., XVI. og XVII. Aarh. 1905.
Thurah.
L. Thurah. Den danske Vitruvius. I–II. 1746–49.
Uldall.
F. Uldall. Danmarks middelalderlige Kirkeklokker. 1906.
v. Rosen
Amtmand v. Rosens beskrivelse af de slesvigske og holstenske amter, byer og godser.
I Hærens Arkiv og på LA på Gottorp.
ValdJb.
Kong Valdemars Jordebog. Udg. v. Svend Aakjær. 1926 ff.
Valdjb.
Kong Valdemars Jordebog. Udg. v. Svend Aakjær. 1926 ff.
Vegetatio
Vegetatio. Acta geobotanica.
Vidensk. Selsk. Skrifter. Hist. fil. Klasse
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter. Historisk-filosofisk Klasse.
Vider.
Danske Vider og Vedtægter. Udg. af Poul Bjerge, Thyge J. Søegaard og Aug. F. Schmidt. I–V. 1904–38.
Wad.FFF.
G. L. Wad. Fra Fyens Fortid. I–IV. 1916–24.
Wad. FFF.
G. L. Wad. Fra Fyens Fortid. I–IV. 1916–24.
Weilbach.
Ph. Weilbach. Kunstnerlexikon. I–III. 1947–52.
Wiberg
Wiberg. Dansk Præstehistorie. I–V. 1867-79.
Wiberg.
Wiberg. Dansk Præstehistorie. I–IV. 1867–79.
Æ.d.A.
De ældste danske Archivregistraturer. I–V. 1854–1910.
ÆdA.
De ældre danske Archivregistraturer. I-V. 1854-1920.
ÆdA.
De ældste danske Archivregistraturer. I–V. 1854–1910.
ØstjyHj.
Østjydsk Hjemstavn. I ff. 1936 ff.