Eskimoruiner

Der kendes ruiner af vinterhuse på 40 forsk. steder; heraf ligger de 11 på Diskos s.side, 13, deriblandt Sioraq, nedlagt 1914, Nãngissat, beboet 1907-14, og Qivítut, beboet 1909-14, i Disko Fjord, 5 i Mellemfjord, 3 i Nordfjord, 2 på Diskos nv.kyst og 3 på Kronprinsens Ejland. Fortunebay v. f. Godhavn har mange eskimoiske hustomter og desuden rester af et hvalfangeranlæg. Blandt de største bopladser skal i øvrigt nævnes Igdlutsiait (4-5 ruiner) ml. Skansen og Godhavn, Maligiaq og Igdlukasik i Disko Fjord, hvor der skal være fundet mange stenredskaber, Panínguit og Sarqardlît, Mellemfjord. Ingen af disse pladser er nærmere undersøgt.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.