Bovense sogn

(Avnslev-B. kom.) omgives af Store Bælt samt Avnslev og Flødstrup so. Det let bølgede og overvejende lermuldede terræn falder i bløde kurver af mod Store Bælt, hvor den lave kystbræmme i stor udstrækning er besat med sommerhuse, og hvor der de fleste steder er god badestrand, fx. ved Lysemose og ved Strandtved. Fra et brud ved Dalsgårds klint udgraves mergel (kertemindemergel). Nogle småskove dels mod v. og dels ved den sydl. del af Storebæltskysten (Strandløkke, Liselund, Strandskov). Gennem so. går landevejen Nyborg-Kerteminde.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1950: 717 ha. Befolkning 7/11 1950: 426 indb. fordelt på 122 husstande. (1801: 234, 1850: 425, 1901: 429, 1930: 462).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet byen: Bovense (*1405 Bogense, 1474 Boense; u. 1787) m. kirke, skole (opf. 1917; m. lærerbol. i tidl. skole, opf. 1847), forsamlingshus (opf. 1930), kro og ml. (ruin). – Saml. af gde og hse: Strandtved (1591 Stranndtuedt); Profithuse; Andkær; Glambæk (1664 Glambbech) i enklave i Avnslev so, delvis også i Avnslev so.; Purrekrog; Ruerne; Vibeholm. – Gårde: Strandskovgd. (1607 Strandskouf; 16,2 tdr. hartk., 107 ha, hvoraf 11 skov; ejdsk. 278, grv. 209); Lysemose (1610 Lysemosze); Grønholtgd. (*1326 Grønolt); Sølyst (tidl. kaldet Brødløs); Dalsgård m. kalkbrud (mergel). – Lysemose Strand m. badehus (opf. 1934) og sommerhuse (bl.a. Odense kvindelige Gymnastikforenings sommerhus).

M. Walther seminarielærer, cand. mag.

B. so., der sa.m. Avnslev so. udgør eet pastorat og sa.m. Avnslev so. og en del s. 880 af Nyborg landso. een sognekom., har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Avnslev so. So. udgør 3. udskrivningskr., 76. lægd og har sessionssted i Nyborg.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Den hvidkalkede kirke, bestående af tårn, skib, kor m. flad altervæg og våbenhus mod n., ligger på en kgd. m. velbev. kampestensdige og sammenbygget køreport og ganglåge mod n., muret af teglsten. Kirkens ældste del er skib og kor af kamp uden sokkel; de øvre partier af murene er i unggotisk tid ombygget m. teglsten. I korgavlen mod ø. ses et lille unggotisk vindue, udvendig spidsbuet i dobbeltfals, indvendig m. smige sider. Spor af lign. vinduer ses i skibets n.mur. N.døren er bev., men sen. omdannet, s.døren ses ikke mere. Korgavlen og skibets ø.gavl er glatte og nymurede m. små sten. I det indre er kirken overhvælvet m. lave, primitive stjernehvælv af sa. type som i Rønninge (se ovf. s. 250). Det sengotiske tårn har gavle mod ø. og v. m. rig, velgennemarbejdet blændingsdekoration; det underste, krydshvælvede rum åbner sig mod skibet m. en spidsbuet arkade. Ligeledes sengotisk er våbenhuset, hvis gavl er nymuret. Ved rest. 1928 fandtes enkelte rester af kalkmalerier, der atter tildækkedes. På kgd. er 1943 opf. et ligkapel.

Jan Steenberg dr. phil.

Altertavle i rokoko fra 1753 (Pont.Atlas. VI. 700) m. indsat maleri: opstandelsen, sign. A. Dorph 1893, i topstykket opr. maleri: Kristus i Gethsemane. Smukke alterstager, o. 1650. Romansk granitfont m. firsidet kumme (Mackeprang. D. 134). Prædikestol 1589 i ungrenæssance m. fladsnittede ornamenter og hjørnehalvsøjler. Stolestadegavle o. 1580 m. arkader, i een er sen. skåret 1645. To klokker, den ældste støbt 1595 af Matthias Benninck, den yngste 1903 af L. Andersen, Århus.

Kirsten Weber-Andersen bibliotekar, mag. art.

Skove: Hist og her mindre skove, ved kysten således 11 ha til Lysemosegård og 10 ha til Strandskovgård.

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

I so., ud til landevejen ml. Bovense og Strandtved, lå huset Hekkenfeldt (1572 Heckenfeld).

J. Kousgård Sørensen professor, dr. phil.

Fredede oldtidsminder: Under B. 3 høje, i Strandskovgd.s have een. – Sløjfet: 21 høje, hovedsagelig i so.s nordl. del. – Fra Lysemosegd. stammer to gravfund fra ældre bronzealder, det ene m. flintsav, flintdolk og bronzering, det andet m. sværd, spydspids og bæltehage. Fra Kissendrup stammer to jordfæstegrave fra ældre rom. jernalder.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Litt.: se under Avnslev so.