Ebdrup sogn

(Kolind-E.-Skarresø kom.) omgives af Kolind, Nødager og Feldballe so. samt Ø. Lisbjerg hrd. (Thorsager og Skarresø so.). Grænsen til dette hrd. følger Korup å, hvis brede, flade dalstrøg i stenalderen invaderedes af havet. Men i øvrigt domineres terrænet af den hedeslette, hvorhenover smeltevandet fra det østjy. isfremstød løb mod n. og v. til Allingåbro. Kun mindre partier af en bakkeø rager op over denne jævne flade (Højskov bakke, 32 m). På de stærkt sandede jorder ligger en hel del plantage.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1961: 880 ha. Befolkning 26/9 1960: 158 indb. fordelt på 49 husstande (1801: 106, 1850: 165, 1901: 228, 1930: 183, 1955: 180).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I so. byen: Ebdrup (*1354 Ebdorp, Ebbedorp; u. 1799–1800) m. kirke og forsamlingslokale (i gl. skole). – Saml. af gde og hse: Sølille; Frelling. – Gårde: Frellinggd.; Oldmosegd.; Gårdsenskærgd.

O. Biilmann seminarieadjunkt, cand. mag.

E. so., der sa. m. Kolind so. samt Skarresø so. (i Øster Lisbjerg hrd.) udgør én sognekom. og sa. m. Kolind so. ét pastorat under Djurs Nørre og Sønder hrdr.s provsti, Århus stift, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Lyngby so. So. udgør 4. udskrivningskr., 341. lægd og har sessionssted i Ebeltoft.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Den lille, hvidkalkede kirke består af kor og skib, tårn mod v. og et våbenhus ved s.siden. De romanske dele, kor og skib, er opf. af rå kamp på en delvis omsat skråkantsokkel. Et tilmuret romansk vindue spores i koret. N.døren er tilmuret, s.døren bruges endnu. Gavlene har påmurede kamtakker. Det lille tårn, som er helt åbent mod v., er tilføjet sent i middelalderen el. kort derefter, opf. af kamp og munkesten m. n.s.-vendte kamgavle; årst. 1786 i murankre hentyder til en istandsættelse. Vistnok ved slutn. af 1700t. tilføjedes våbenhuset, i hvis ø.mur er indsat en romansk gravsten, mens andre romanske kvadre er genanv. i s.muren. I det indre, der dækkes af bjælkelofter, er korbuen gotisk omdannet m. bibeholdelse af de opr. krag- og indfatningssten. På det murede alterbord står en renæssancetavle m. dobbelte, drejede søjler i hovedstykket, sidevinger og tredobbelt gavl; i midtfeltet et krucifiksmaleri af ældre dato, mul. fra 1700t. To gotiske malmstager. Romansk font af granit, hvis kumme ved udhuggede tovværksmønstre er inddelt i felter. Prædikestol fra beg. af 1600t. m. panelrammer om tomme arkadefelter. Nyere stoleværk. Orgelet er skænket 1901.

Jan Steenberg dr. phil.

E. so. blev 1564 henlagt til Feldballe birk.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Skove: Flere plantager, således en del (55 ha) af Hvalskov plantage, der tilh. Hedeselskabet. I plantagen er 1900 af Kolind Landboforening rejst en mindesten for lærer C. C. Yde i Ebdrup.

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

Fredede oldtidsminder: En halvt ødelagt dysse på Poulsens høj og to høje, hvoraf Holmhøj er ganske anselig. – Sløjfet el. ødelagt: En runddysse, en langdysse, der indeholdt to jættestuer, 6 ubestemmelige dysser og 3 langhøje, der mul. har været ødelagte langdysser.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Litt.: Vider. IV. 302–5.