Egens sogn

(Agri-E. kom.) omgives af Agri og Rolsø so., Kalø vig (Egens vig), Ø. Lisbjerg hrd. (Bregnet so.) og Djurs Sønder hrd. (Feldballe so.). Den ret lavtliggende, bølgede overflade sænker sig i nø. mod Koldkær, afvandet af Koldå, der danner skel til Ø. Lisbjerg hrd. De ret lette jorder er skovløse. Gennem so. går landevejen Århus-Ebeltoft.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1961: 333 ha. Befolkning 26/9 1960:254 indb. fordelt på 78 husstande (1801: 150, 1850:185, 1901: 230, 1930: 247, 1955: 280).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I so. byen: Egens (*1330 Egens; u. 1790 og 1792) m. kirke, skole (opf. 1908, arkt. Ginnerup; Agri-Egens kom. er tilsluttet forbundsskolen Molsskolen i Knebel so.) og so.bibl. – Saml. af gde og hse: Havhuse.

O. Biilmann seminarieadjunkt, cand. mag.

E. so., der sa. m. Agri so. udgør én sognekom. og ét pastorat under Øster Lisbjerg og Mols hrdr.s provsti, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Ebeltoft landdistr. So. udgør 4. udskrivningskr., 330. lægd og har tingsted i Ebeltoft.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Kirken, der ligger på toppen af en høj bakke, består af et langhus m. styltetårn i v. og våbenhus i n. Hele bygn., som formentlig er senmiddelald., består udvendig af munkesten i munkeskifte, indvendig af rå kamp. Skibets fladbuede, falsede n.dør er i brug. Våbenhuset har fladbuet dør i spidsbuet (udmuret) spejl og kamtakket gavl. I nyere tid er tårnets klokkestokv. ommuret og langhuset forsynet m. fyrretagværk (helvalm i ø.). Dets rundbuede jernvinduer i s. er mul. fra 1851 ligesom tårnets vindfløj. Hvidkalket, m. tegltag, det udsvajede pyramidespir dog skifertækt. – Inventar. Alterbordet er et glat fyrretræspanel dækket af fløjlsalterklæde. Altertavle m. to fløje, hvori malerier fra 1928 (Kristus stiger ud af graven m. sejrsfane, Johs. Døber og en apostel), sign. I. Th. Skovgaard. Sengotiske alterstager på tre løver. Alterskranke, 1700t., tresidet, m. brede, udsavede balustre, tværs over rummet. Romansk granitfont m. dobbeltløver, svarende til fontene i Skødstrup og Bregnet (Ø. Lisbjerg hrd.). Sydty. dåbsfad, o. 1575, m. hvirvelroset, bølgeranke og ringbælte m. majuskler. Dåbskande som i Knebel. Prædikestol fra slutn. af 1500t. på fem fag m. retkantfelter i fag, på hjørner og i postamentet (ingen frise). Stole fra slutn. af 1800t. Klokke 1893. Gravsten over Søren Sørensen Hougsen i Egens († 1680erne) og hustru (figursten som Mejlby nr. 1, s. 1060) i v.væg, tidl. i koret.

Elna Møller arkitekt

Erik Moltke redaktør, dr. phil.

Hr. Stig Andersen (Hvide) gav 1330 en gd. i Egens til Essenbæk kloster.

Carl Jørgensen adjunkt, cand mag.

I so. nævnes tidl. husene Dunkballested (1661 Donchballested, 1664 Danchballesteed) og Stockholm (1688 Stockholm Huuset, 1693 Stockholm).

J. Kousgård Sørensen professor, dr. phil.

s. 1010
(Foto). Egens kirke.

Egens kirke.

Fredede oldtidsminder: En langdysse m. to forstyrrede kamre og to dyssekamre, femsidede, m. dæksten alle omkr. Egens. – Sløjfet el. ødelagt: Mindst 4 dysser, 3 ubestemmelige stengrave, 4 høje. – V.f. Egens kendes en lille køkkenmødding; ved Egens har der været en gravplads fra ældre romersk jernalder.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.