Harreslev sogn

(H.-Rakkeby kom.) omgives af Skt. Hans so., Børglum hrd. (Rakkeby og Sejlstrup so.), Jelstrup og Vennebjerg so. Ved ø.grænsen løber Liver å mod n. i en fladbundet dal, hvori flere mindre tørre dale munder. I øvrigt er terrænet jævnt, hævet havbund fra senglacialtiden. De skovløse jorder er dels sandede og dels lerede gamle havbundsaflejringer. Gennem so. går hovedvej A 11.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1955: 896 ha. Befolkning 1/10 1955: 327 indb. fordelt på 79 husstande. (1801: 234, 1850: 318, 1901: 372, 1930: 355).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I so. ligger Harreslev (1408 Haretzløff; u. 1790) m. kirke og præstegd.; Sdr. Harreslev (1480 Synderharesløff) m. skole (opf. 1913), missionshus (opf. 1897), s. 232 stadion (indret. 1958), fællesmejeri (opret. 1933) og telf.central. – Gårde: Ø. Vanggd.; Nygd; Krogen (1688 Krogen); Harreslevgd.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

H. so., der sa. m. Rakkeby so. (Børglum hrd.) udgør én sognekom. og ét pastorat, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Skt. Hans so. So. udgør 5. udskrivningskr., 503. lægd og har sessionssted i Hjørring.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Den lille kirke består af romansk kor og skib samt våbenhus i s. fra 1800t. Den romanske bygning er opført af granitkvadre på skråkantsokkel. Begge dørene, som indvendig har rundbue, er i behold, den mod n. tilmuret. I øvrigt er der ud over den runde korbue med skråkantsokkel og hulkelprofilerede kragsten ikke bevaret opr. enkeltheder. Både kor og skib har bjælkelofter. V.gavlen er ommuret 1803 og bærer smedejernsinitialer for Espen Bruun og Kasse Marie Zeuthen. Våbenhuset fra 1800t. er ganske enkelt. – Alterbordet dækkes af simpelt panelværk, vist fra sa. tid som altertavlen, der er signeret af Niels Ibsen 1610 og skåret i denne snedkers vanlige maner (CAJensen. Danm. Snedkere og Billedsnidere. 76). Den har bev. et gammelt maleri i topstykket – opstandelsen – mens storfeltet – korsfæstelsen – er sign. Anker Lund 1909. Tavlen er istandsat 1903 af L. Rostrup. Alterkalk o. 1550, oblatæske 1706 med amtmand Arnold Dyssels våben. Stager o. 1575. Romansk granitfont med halvkuglekumme og lav pyramidestubfod (Mackeprang. D. 150). Prædikestol fra sa. tid og af sa. mester som altertavlen. I den tilmurede n.dør er opsat et egenartet trærelief fra 1639: Isaks ofring. Smuk lysekrone, skænket 1723 af sgpr. Hans Faber. Tidlig romansk klokke, sikkert en af landsdelens ældste (Uldall. 4, 5, 7; AarbVends. 1937.4), ophængt i klokkestabel. – Epitafier: 1) sgpr. Johs. Thomsen Haslev, † 1614; 2) sgpr. Hans Faber, † 1752, to hustruer. På kirkegården gravsten over sgpr. Emil Bondorff, † 1789, og over fru Alb. Abel, † 1802, g. m. sgpr. Otto Rafn.

Erik Horskjær redaktør

En gd. Solholt (1606 Suolholt), der 1606 henføres til Jelstrup so., anføres 1688 og sen. i dette so.

J. Kousgård Sørensen professor, dr. phil.

Af fredede oldtidsminder er der kun en høj vestligt i sognet; 4 høje er sløjfede.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Harreslev var i ældre tid forbundet med Rakkeby og Sejlstrup i ét pastorat, men fik 1857 Rakkeby som eneste anneks.

Povl Engelstoft redaktør, cand. mag.

Litt.: C. Klitgaard. Bidrag til Harreslev-Rakkeby-Sejlstrups Præstehistorie, Aarb Vends. 1938. 213–24.