Mølholm sogn

(Vinding kom.) omgives af Vejle fjord, Vinding so., samt Vejle kbst., hvortil grænsen følger Mølholm ås smukke, skovbevoksede dalkløft, hvori store dambrug. So. er stort set forstadsbebyggelse til Vejle (Mølholm, Vindingland, Eskholt), og gennem det går den østjy. længdebane og hovedvej A 18 (Snoghøj-Vejle).

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Mølholm so. (263 ha) blev 1952 i kirkelig, men ikke i kommunal henseende adskilt fra Vinding so. Det er derfor inkluderet i statistikken for dette.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet villabyerne: Mølholm, Eskholt og Vindingland, til dels sammenvoksede, dannende en forstad til Vejle – m. 1960: 2941 indb. fordelt på 1017 husstande (1955: 2651, 1930: 1382); fordelingen efter erhverv var 1960 flg.: 69 levede af landbr. m.v., 1092 af håndv. og industri, 664 af handel og omsætning i øvrigt, 185 af transportvirksomhed, 412 af administration og liberale erhverv, 91 af anden erhvervsvirksomhed og 398 af formue, rente, understøttelse olgn.; 30 havde ikke givet oplysning om erhverv – m. kirke, forskole (opf. 1910), kom.kontor, alderdomshjem, børnehjem, filial af Landmandsbanken, fjernvarmecentral (opf. 1963), A/S G. Funders Rebslageri og Børstefabr., Fundersvej 6 (100 ans.), Bertel Nielsens bygge- og entreprenørfirma, Fredericiavej 88 (50 ans.), Runox (strikvarer), Fredericiavej 99 (150 ans.). – Gårde: Vindinggd. (6,7 tdr. hartk., 76 ha, hvoraf 27 skov; ejdv. 350, grv. 173), købt af kom. 1950.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Den af bygm. Bertel Nielsen skænkede kirke er opf. 1950–52 (indv. 13/7 1952) efter tegn. af arkt. Holger Mundt, Sønderborg. Kirken er bygget i traditionel landsbykirkestil og består af skib og kor m. tresidet ø.afslutning samt tårn m. takkede blændingsgavle, alt hvidkalket og teglhængt. Tårnrummet tjener som forhal; det indre er hvælvet. Muret alter m. egetræskors, døbefont af mursten og granit, muret prædikestol. Over forhallen et pulpitur m. et orgel på 12 stemmer (2 manualer + pedal), bygget af Starup & Søn. Klokken er støbt af De Smithske Støberier. Kgd. er anl. 1948.

Erik Skov museumsinspektør, cand. mag.

Mølholm har navn efter en krudtml., som anlagdes her i 1500t., dog på Vejle markjorder. I Vejle vandml., som tidl. hørte til Holmans hrd., var der 1786 stivelsefabr.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Boligkomplekset »Lido«, Fredericiavej 88, Mølholm, husede 1945–56 da. soldater, idet først et detachement fra 7. regiment i Fredericia og sen. fra Jyske Ingeniørregiment var garnisonerede her.

Axel Rude redaktør

Oldtidsmindesmærker kendes ikke fra so. – I en brink ud mod fjorden nær Eskholt er fundet en jernalders skaldynge.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.