Skallerup sogn

(Dragstrup-S. kom.) omgives af Sundby, Solbjerg og Dragstrup so. samt Limfjorden (Rovvig og Vilsund). De jævnt bakkede jorder stiger mod n., hvor Marbjerg (1638 Maerbierge høje) når 27 m. Fra Rovvig strækker der sig en tidl. stenalderfjord mod n. Det skovløse so. har overvejende gode og lerede morænejorder.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1955: 612 ha. Befolkning 1/10 1955: 321 indb. fordelt på 98 husstande (1801: 157, 1850: 287, 1901: 397, 1930: 351).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I so. byerne: Skallerup (*1200t. Scalethorp, 1408 Schaldorp; u. 1787–88) m. kirke; Torup (*1432 Torp, 1487 Thorpe; u. 1785) m. skole, forsamlingshus (opf. 1887) og mølle. – Gårde: Majgd.; Keldgd. (1664 Kiellergrd); Langtoftegd. (10,8 tdr. hartk., 87 ha; ejdv. 240, grv. 121).

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

S. so., der sa. m. Dragstrup so. udgør én sognekom. og ét pastorat, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Tødsø so. So. udgør 5. udskrivningskr., 256. lægd og har sessionssted i Nykøbing M.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Kirken består af romansk skib og kor af granitkvadre, våbenhus fra 1800t. af mursten og ved ø.gavlen en muret klokkestabel fra o. 1850. Den romanske kirke har skråkantet, under v.gavlen dog profileret sokkel. I skibets helt omsatte s.mur sidder en kvader med en indristet spændstig løvefigur. I koret er det romanske n.vindue udvidet, mens et vindue i gavlen ses indvendig som blænding. I s.siden har været et spedalskvindue som i Dragstrup; det er nu stærkt ødelagt. Skibets n.dør er udvidet mod ø., s.døren helt forsv. Den brede korbue har mod skibet været flankeret af to rundbuede sidealternicher, hvoraf den sdr. er ødelagt af prædikestolsopgangen. Det indre har bjælkelofter. Kirken står med delvis blanke mure, tagene er tækket med tegl, klokkestabelen dog med brædder. En rest. fandt sted 1936 (arkt. J. Foged). – Alteret er en nygotisk opbygning af egetræ, tillige med prædikestolen udf. 1894 af Anders Dissing i Ø. Jølby efter tegn. af arkt. E. C. Fleischer. Dækpladen fra det 1894 ødelagte granitalterbord ligger nu foran våbenhusdøren. Kalk og disk er skænket 1600 af Niels Kaas til Damsgård og fru Karen Friis. Alterstager fra beg. af 1600t. Romansk granitfont (Mackeprang. D.407). Dåbsfad og kande af tin fra o. 1875. De øverste stole i s.siden er fra beg. af 1600t., de tilsvarende i n. fra 1700t., i øvrigt er stolestaderne af ny dato. (En del gl. stolegavle opbevares på Dueholm). I skibet hænger en ny skibsmodel. Harmonium. Klokke fra 1400t. med minuskelindskr. (»Hjælp Jesus af Nazareth, jødernes konge«). – Halvdelen af en korsprydet romansk gravsten, som 1936 fandtes som overligger over skibets n.dør, er løst opstillet v.f. våbenhuset. Et ligkapel er opf. på kirkepladsen.

s. 738

O. 1640 skulle den, der fæstede en gård, give 2 slettedaler til kirken for dens armods skyld.

Erik Skov museumsinspektør, cand. mag.

Litt.: DanmKirk. XII. 2. Tisted a. 1947. 959–64.

I so. nævnes en gd. Tulsgård (*1497 Twlszgaardtt), som o. 1500 solgtes til Ø kloster af Jens Andersen til Movtrup.

J. Kousgård Sørensen professor, dr. phil.

Det eneste fredede oldtidsminde er højen Torshøj. – Sløjfet el. ødelagt: 17 høje, bl.a. de 5 Marbjerghøje på en høj bakke ved Limfjorden.

Ved Torup er påvist en jernalders boplads.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Ved stranden på Mårbjerggårds mark var der en hellig Skt. Hans kilde (Schmidt. DH. 134).

Om Skarresten på 5 fod vand nv.f. Skallerup se Schmidt. DK. 237f.

I Torup fødtes 1876 højskolemanden Lars Bækhøj.

Povl Engelstoft redaktør, cand. mag.

Litt.: Jf. Dragstrup.