Viborg Gråbrødre landdistrikt

omgives af Rødding so., Viborg Domsogn samt Vorde og Løvel so. Ved ø.grænsen ligger den 50 ha store Loldrup sø (1488 Luldrup siø), der sammen med Nørremølle å skiller landdistriktet fra Rødding so. og Viborg kbst. Både søen og ådalen er led i et stort tunneldalstrøg, der fortsætter gennem Viborgsøerne til Dollerup. Fra dalen stiger terrænet mod v., og på de sandmuldede, men i øvrigt ret gode jorder ligger et par mindre plantager. Ved v.grænsen går hovedvej A 13 (Viborg-Ålborg).

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1955: 321 ha. Befolkning 26/9 1960: 60 indb. fordelt på 14 husstande (1801: 28, 1850: 39, 1901: 59, 1930: 69, 1955: 58). – Efter erhverv fordelte befolkningen sig 1950 i flg. grupper: 53 levede af landbrug m.v., 4 af håndværk og industri, 1 af transportvirksomhed, 3 af aldersrente, pension, formue olgn., medens 1 ikke havde givet oplysning om erhverv.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I landdistriktet saml. af gde og hse: Loldrup (*1440 Luldrup, 1483 Laldrwpp; u. 1790). – Gårde: Nørgd. (1664 Nørgaard); Tougd. (1524 Towgardt). – Ved Ålborgvej et forsamlingshus. Den tidl. skolebygn. er 1961 solgt til den selvejende inst. Jens Holsts Børnehjem m. plads til 50 børn.

J. Kousgård Sørensen professor, dr. phil.

Viborg Gråbrødre landdistr. udgør én sognekom., men hører i kirkelig henseende under Viborg domsogn. Landdistr. har tingsted i Viborg og hører under 85. retskr. (Viborg), 57. politikr. (Viborg), under Viborg amtstuedistrikt m. amtstue i Viborg, 54. lægekr. (Fjends), 63. skattekr. (Viborg), 20. skyldkr. (Viborg amtrskr.) og amtets 2. folketingsopstillingskr. (Viborg). Landdistr. udgør 5. udskrivningskr., 134. (b) lægd og har sessionssted i Viborg. Det har skolevæsen fælles med Viborg.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Loldrup var et af de 12 kannikepræbender ved Viborg domkirke. 1555 henlagdes det til rektorembedet. Det kaldtes også Møjbæk efter M. i Torum so., se s. 169.

Carl Jørgensen adjunkt, cand mag.

Ved Nørgd. holdtes i slutn. af 1600t. Nørlyng hrd.s ting.

Skove: Kun enkelte plantager, der tilhører gårde i so.

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

Fredede oldtidsminder: 5 høje, deriblandt Stanghøj ved vestskellet. – Sløjfet el. ødelagt: 9 høje, samt én i skellet mod Løvel so.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.