Vindelev sogn

(Kollerup-V. kom.) omgives af Hvejsel, Langskov, Sindbjerg og Grejs so. samt Tørrild hrd. (Kollerup so.). Det ujævnt småkuperede og højtliggende bakkeland når i Bavnbakke 115 m og har fortrinsvis gode, lermuldede jorder. Mod v. ligger Feldmose, og her passeres so. af en landevej fra Grejsdalen til Vonge.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1960: 815 ha. Befolkning 26/9 1960: 412 indb. fordelt på 120 husstande (1801: 223, 1850: 430, 1901: 429, 1930: 417, 1955: 416).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet byerne: Vindelev (o. 1330 Wenderløøf, 1460 Windæleff; u. 1783–84) m. kirke, missionshus (opf. 1893), kro og ml. (ved Vejle landevej); Fløjstrup (1578 Flostrup, 1579 Fløistrup; u. 1786). – Saml. af gde og hse: Feldmose.Gårde: Vindelevgd.; Råballegd.; Sorgenfri; Fløjstrupgd.; Nymarksgd.; Spidsagergd.; Stormgd.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

V. so., der sa. m. Kollerup so. (i Tørrild hrd.) udgør én sognekom. og ét pastorat under Nørvang og Tørrild hrdr.s østre provsti, Haderslev stift, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Uldum so. So. udgør 4. udskrivningskr., VII. udskrivningsområde, 109. lægd og har sessionssted i Vejle.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Kirken, der m. undt. af tårnet står hvidkalket, består af romansk kor og skib m. tårn i v. af røde mursten fra 1884. Den lille, romanske bygn. er opført af frådsten og munkesten, vist i opr. blanding, på synl. syld og lidet fremtrædende skråkantsokkel. Begge de opr. døre er udslettet, mens der på koret ses ét, på skibet to rundbuevinduer, alle mod n. og tilmuret i lysningen. Også et stort spidsbuevindue mod n. er tilmuret. Hele kirkens s.side er stærkt skalmuret og savner opr. enkeltheder. Indvendig er der i kor og skib flade lofter, og den runde korbue er ligesom væggene overpudset i nyere tid, vistnok 1913. Et † våbenhus mod s. af ukendt alder blev nedbrudt 1884, da tårnet opførtes m. pyramidetag. Dets underrum tjener som forhal. Hele bygn. har skifertage. – 1879 fandtes i koret rester af kalkmalerier fra 1527, som atter blev tildækket (MagnPet.K. 9). – Nygotisk altertavle o. 1870 m. Thorvaldsens Kristus i gips. Balusterformede barokstager o. 1700. Romansk granitfont m. dobbeltløver og kraftigt rankeværk på kummer, løver og fugle på terningfoden – vistnok påvirket fra Sjørslev-gruppen (Mackeprang.D. 253–54). Sydty. fad o. 1575 m. fremstilling af bebudelsen. Korbuekrucifiks, et godt billedskærerarb. fra o. 1500. Prædikestol 1578 m. ejendommelige krigerhoveder på hjørnesøjler. Den er stafferet 1936 af P. J. Bagger. Lysekrone 1879. Klokke 1789, D. C. Herbst.

Erik Horskjær redaktør

Skove: Kun lidt skov. Til to gde i Fløjstrup hører henh. 6 ha og 8 ha skov.

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

En hellig kilde, Svendskilde, fandtes ved landevejen (Schmidt.DH. 149).

Der er ingen bevarede oldtidsmindesmærker i so., men der har været 3 høje.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Litt.: Vider. II. 436–42.