død
(ved genstande:) forsvunden
ɔ:
det vil sige
%
pro cent
[ ]
ved tekstsupplering (fx. af signaturer)
*
foran årstal angiver, at navneformen stammer fra dokumenter, der kun kendes i afskrift.