Om bind 2: Storkøbenhavn I

J. P. Trap

Danmark

Femte udgave

Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Povl Engelstoft.
Under medvirkning af Arne Sundbo

Københavns amts indledning, Storkøbenhavn I · Bind I, 2

G. E. C. Gads Forlag, 1959

Billedredaktion

Gudmund Boesen

Illustrationsmateriale til Københavns amt og Storkøbenhavn I er bl. a. stillet til rådighed af: stadsingeniørerne i Kbh., Gentofte, Gladsakse og Lyngby-Tårbæk, Fr.berg kommunebiblioteker, Gentofte kommunebibliotek, Københavns Sporveje, Luftfartsdirektoratet, Post- og Telegrafmuseet, lektor K. M. Eriksen, apoteker A. M. Magnussen, dr. phil. Jan Steenberg, arkitekterne Arne Jacobsen og Carl Nimb samt ejerne af en del af de afbildede erhvervsvirksomheder eller leveret af følgende fotografer: Niels Elswing, Erik Hansen, F. Hendriksens Eftf., Jonals Co., Ole Kiilerich, Lennart Larsen og Nowico Luftfoto.

Trap: Danmark I omfatter:

Landet og Folket samt Storkøbenhavn I

Nielsen & Lydiche (M. Simmelkiær)