Om bind 3: Storkøbenhavn II

J. P. Trap

Danmark

femte udgave

Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Povl Engelstoft, Harald Jørgensen

Storkøbenhavn II · Bind II, 1

Redigeret af Harald Jørgensen
under medvirken af Arne Sundbo

G. E. C. Gads Forlag, 1959

Billedredaktion

Gudmund Boesen

Illustrationsmateriale til Storkøbenhavn II er bl. a. stillet til rådighed af: Nationalmuseet, Det københavnske Kirkefond, Stadsarkitekten i København og Carlsberg Bryggerierne samt af en række af de afbildede institutioner eller leveret af følgende fotografer: Niels Elswing, Erik Hansen, F. Hendriksens Eftf., Holt & Madsens Eftf., S. E. Jespersen, Jonals Co., Københavns Foto-Service og Lennart Larsen

Trap: Danmark II omfatter:

Storkøbenhavn II-III samt Københavns amt

Nielsen & Lydiche (M. Simmelkiær)