Om bind 8: Sorø amt

J. P. Trap

Danmark

femte udgave

Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Povl Engelstoft

Sorø amt · Bind III, 3

G. E. C. Gads Forlag, 1954

Billedredaktion

Jørgen Paulsen

Illustrationsmateriale til Sorø amt er bl. a. stillet til rådighed af: Nationalmuseet, Danmarks Naturfredningsforening, Ahrent Flensborgs Boghandel i Ringsted og J. Gjellebøls Boghandel i Skælskør eller udført af følgende fotografer: Niels Elswing, Jonals Co. og Sylvest Jensen Luftfoto, Hillerød

Trap: Danmark III omfatter:

Frederiksborg, Holbæk og Sorø amter

Nielsen & Lydiche (M. Simmelkiær) København