Augpilagtoq

Augpilagtoq (betyder den/det røde) ligger ø. f. Nanortalik – ad søvejen 75 km – på ø.siden af en halvø ved Ilua Fjord. (Ill. s. 147).

Indbyggere pr. 31/12 1968: 234, heraf 4 født uden for G. (1965: 269, 1960: 238, 1951: 224). 1965 var der 40 husstande.

Pie Barfod økonomisk-statistisk konsulent, cand. polit.

Kirken er opf. 1926 og indv. 12/9 s.å. 1969 er foretaget omfattende restaurering. Bygn. er af træ og malet rød udvendig. Der findes våbenhus og vindfang. Klokketårn, 1 klokke. Taget er belagt m. tagpap. Kirkerummet har 100 siddepladser, oplyses ved petroleumslamper og stearinlys og opvarmes ved olieovn. – Ingen selvstændig kirkebog, da kirken først hørte under Frederiksdal, sen. under Nanortalik. (Ill. s. 147).

Gudrun Ebbesen frue, cand. mag.

Skole opf. 1958, 59 elever, der undervises (1968) af 1 lærer m. da. og 1 m. grønl. seminarieuddannelse. Sygeplejestation og jordemoderbolig opf. 1960.

Kommunalt tømrerværksted opf. 1956. Privat mødehus opf. 1961. Bygdetelestation opret. 1957. Brandkorps, 1 pumpe. Politimyndigheden varetages af en kommunefoged, der foruden Augpilagtoq har Prins Christian Sund under sig.

KGH har fiskehus opf. 1922, pakhus opf. 1957. Brohoved. 1968 fandtes i bygden 5 motorbåde under 5 brt. og 16 robåde med el. uden påhængsmotor. Det vigtigste erhverv er fiskeri, fangsten spiller kun underordnet rolle.

Indhandling (i tons):

1950

1964

1965

1966

1967

1968

Torsk

253

286

233

342

327

217

Ud over torsk indhandles havkat (1968: 20 t, 1967: 10 t), hellefisk (1968: 18 t, 1967: 5 t) og lidt laks (1968: 1 t, 1967: 7 t).

Fangst (stk.):

1950/51

1960/61

1964

1965

1966

1967

Sæler

185

406

158

172

159

199

Ræve

10

67

19

16

19

18

Isbjørne

3

6

2

6

KGH’s køb af fiske- og fangstprodukter indbragte 1967 142.000 kr., hvoraf fiskeriprodukterne indbragte godt 92% (1966: 130.000 kr., 1960: 100.000 kr.).

KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden 1967 264.000 kr. (1966: 304.000 kr., 1960: 267.000 kr.).

KGH har butik opf. 1922. Omsætning inden for butikshandelen 1967: 585.000 kr. (1966: 520.000 kr., 1960: 411.000 kr.).