Augpilagtoq

Augpilagtoq (betyder den (el. det) røde) ligger på nv.siden af en temmelig stor ø 23 km nø. f. Upernavik.

Indbyggere pr. 31/12 1968: 146, deraf 2 f. uden for G. (1965: 168, 1960: 136, 1951: 105). 29 husstande 1965.

s. 594

Skolekapel opf. 1965. 50 elever, der 1968 undervistes af 1 lærer m. da. lærereksamen og 1 læser. Jordemoderbolig opf. 1958. Kommunefoged. Kommunalt værksted opf. 1962.

Foreninger. Fangerforening, sportsforening, Blå Kors, mødehusforening, kirkeforening.

Der findes 3 motorbåde under 5 brt. og 10 robåde.

Fangst (stk.):

1952/53

1960/61

1964

1965

1966

1967

Sæler

1.771

2.679

4.028

3.719

3.046

ca. 1.670

Hvaler

5

3

2

1

2

Hvalrosser

1

1

1

1

Havkale (hajer)

399

699

76

47

165

ca. 240

Ræve

2

5

5

9

3

10

Endv. indhandledes 1968 1 t hellefisk (1967 5 t havkat og 2 t hellefisk).

KGH’s køb af fangst- og fiskeprodukter 1967: 56.000 kr. (1966: 122.000 kr., 1960: 46.000 kr.).

KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden 1967: 76.000 kr. (1966: 251.000 kr., 1960: 98.000 kr.).

KGH-butik m. pakhus opf. 1932. KGH’s omsætning inden for butikshandelen 1967: 278.000 kr. (1966: 344.000 kr., 1960: 119.000 kr.).