Prøven

Prøven, grønl. navn Kangerssuatsiaq (betyder det temmelig store forbjerg), ligger på en lille ø ud for sv.siden af Kangeq Halvø 56 km. s.f. Upernavik.

Indbyggere pr. 31/12 1968: 186, deraf 1 f. uden for G. (1965: 184, 1960: 184, 1951: 258). Husstande 1965: 31.

Pie Barfod økonomisk-statistisk konsulent, cand. polit.

Kirken er opf. 1925, arkt. Helge Bojsen-Møller, og ombygget 1939. Bygn. er af træ og har vindfang og tårn m. spir. Taget er belagt m. spån. Fritstående klokketårn m. 1 klokke. Kirken er malet rød udvendig og lys indvendig. Kirkerummet har 150 siddepladser, oplyses ved petroleumslamper og stearinlys og opvarmes ved kulkakkelovn. – Ligkapel opf. 1941.

Den nylig anl. kirkegård ligger ø.f. kirken.

Gudrun Ebbesen frue, cand. mag.

Skole opf. 1935, 33 elever undervises af 1 kateketskoleuddannet lærer og 1 læser. Bygdetelestation opret. 1949. Mødehus opf. 1964. Jordemoderbolig opf. 1956. Kommunefoged. Kommunalt værksted opf. 1962.

Foreninger. Fangerforening, Blå Kors, husmoderforening, sportsforening og mødehusforening.

KGH har assistentbolig opf. 1856. Landingsbro opf. 1962, længde 4,5 m. Brandkorps, 1 pumpe. Der findes 1 motorbåd mellem 5 og 10 brt. og 2 motorbåde under 5 brt. samt 13 robåde.

Fangst (stk.):

1952/53

1960/61

1964

1965

1966

1967

Sæler

1.423

1.347

2.080

1.761

2.176

1.245

Hvaler

4

3

1

2

4

3

Ræve

13

8

1

5

11

Havkale (hajer)

1.425

1.124

25

54

76

278

Fiskeriet er at ringe betydning.

KGH’s køb af fangst- og fiskeprodukter indbragte fangerne og fiskerne 1967: 56.000 kr. (1966: 92.000 kr., 1960: 47.000 kr.). KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden 1967: 65.000 kr. (1966: 194.000 kr., 1960: 102.000 kr.).

KGH-butik indr. 1957 i pakhus fra 1932. KGH’s omsætning inden for butikshandelen 1967: 432.000 kr. (1966: 366.000 kr., 1960: 275.000 kr.). Privat kiosk.