Avigait

Avigait (betyder den halverede) ligger på den sydvestl. pynt af øen Kuánit 29 km n. f. Frederikshåb.

Pr. 31/12 1968 var indbyggerantallet 84, alle f. i G. (1965: 113, 1960: 103 og 1951: 91). 1965 var der 17 husstande.

Skolekapel opf. 1922. 1968 undervistes 16 elever af 1 kateketskoleuddannet lærer. Politimyndigheden udøves af 1 kommunefoged. Bygdetelestation opf. 1960. Kommunalt værksted opf. 1954.

Fiskeri er det vigtigste erhverv, mens fangsten har mindre betydning. Fiskehus opf. 1951. Spækhus opf. 1890. Diverse pakhuse, heraf 1 opf. 1867.

Der findes 1 motorbåd ml. 20 og 40 brt., 2 ml. 5 og 20 brt., 6 under 5 brt. og et antal robåde med el. uden påhængsmotor.

s. 436
(Kort).
s. 437

Indhandling af fisk (tons):

1950

1964

1965

1966

1967

1968

Torsk

219

180

260

204

150

153

Af anden fisk blev 1968 indhandlet 13 t, 1967: 10 t.

Fangst (stk.):

1952/53

1960/61

1964

1965

1966

1967

Sæler

233

142

102

182

143

73

Marsvin

65

69

120

117

71

35

Andre hvaler

3

27

7

22

Ræve

38

101

89

85

49

78

Rener

15

11

4

KGH’s køb af grønl. produkter indbragte fiskerne og fangerne 1967: 53.000 kr., hvoraf næsten 95% stammede fra fiskeprodukter (1966: 117.000 kr. og 1960: 112.000 kr.). KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden 1967: 138.000 kr. (1966: 303.000 kr. og 1960: 323.000 kr.).

KGH-butik opf. 1924. KGH’s omsætning inden for butikshandelen 1967: 308.000 kr. (1966: 323.000 kr. og 1960: 213.000 kr.).

Pie Barfod økonomisk-statistisk konsulent, cand. polit.