Narssalik

Narssalik (betyder slettestedet) ligger på den vestl. side af en stor ø af sa. navn, umiddelbart v. f. Sermilik’s munding 53 km sø. f. Frederikshåb.

Pr. 31/12 1968 var indbyggerantallet 79, alle f. i G. (1965: 91, 1960: 85 og 1951: 78). 1965 var der 20 husstande.

Skolekapel opf. 1946. I skoleåret 1968 undervistes 20 elever af 1 læser. Politimyndigheden udøves af 1 kommunefoged. Bygdetelestation opret. 1957. Kommunalt værksted opf. 1957. Forsamlingshus.

Erhverv. Fiskeri, først og fremmest torskefiskeri, er det vigtigste erhverv, mens fangst har mindre betydning. KGH har spækhus opf. 1871. Fiskehus opf. 1934. Diverse pakhuse, deraf 1 opført 1880.

Der findes 2 motorbåde ml. 5 og 10 brt., 4 under 5 brt. og et antal robåde med el. uden påhængsmotor.

Indhandling af fis k (tons):

1950

1964

1965

1966

1967

1968

Torsk

118

144

323

264

133

57

Ud over torsk indhandles bl.a. lidt laks (1968: 3 t, 1967: 23 t) og hellefisk (1968: 2 t, 1967: 11 t).

Fangst (stk.):

1952/53

1960/61

1964

1965

1966

1967

Sæler

281

212

129

160

158

103

Marsvin

7

5

12

1

3

3

Ræve

48

98

56

52

56

67

Rener

1

5

26

52

28

25

Desuden blev 1965 fanget 28 grindehvaler.

KGH’s køb af grønlandske produkter indbragte 1967 fiskerne og fangerne 130.000 kr., hvoraf over 90% stammede fra fiskeriprodukter (1966: 102.000 kr. og 1960: 116.000 kr.).

KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden 1967: 218.000 kr. (1966: 311.000 kr. og 1960: 277.000 kr.).

KGH-butik opf. 1920. KGH’s omsætning inden for butikshandelen 1967: 341.000 kr. (1966: 350.000 kr. og 1960: 247.000 kr.).